Turun Seudun TST ry

Kivikerhon ensimmäinen kokous ke 14.11.

TST:lle on perustettu uusi vapaaehtoistoimijoiden vetämä kerho, Kivikerho.

Sen ideana on maa- ja kiviainesten tuntemuksen lisääminen ja kiehtovan
kivimaailman avaaminen kaikille kiinnostuneille.

Ensimmäinen Kivikerhon kokous on keskiviikkona 14.11. klo 10 Kotipesässä. Vetäjänä toimii Lasse Oksa (yhteystiedot Infosta).

Katso kaikki TST:n kerhot.