Turun Seudun TST ry

Kehitä TST:tä, vastaa kyselyyn 31.5. mennessä

Turun Seudun TST ry:llä on käynnissä kysely, jolla kerätään tietoa yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Kyselyllä pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta työtöntä tai työttömyysuhan alaista ihmistä.

Toimintaa kehitetään kyselyn tulosten perusteella vielä enemmän kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Yhdistyksen toimintaan toivotaan löytävän mukaan enemmän nuoria, jotta yhdistyksen tulevaisuus ja aktiivinen toiminta on turvattu myös jatkossa.

Kysely on avoinna 31. toukokuuta saakka. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5 minuuttia. Kiitos!

Vastaa kyselyyn. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan mökkiviikonloppu TST:n Paavarotti-mökillä Rymättylässä.