Turun Seudun TST ry

LUONTO- JA KALAKERHO

Seuraavassa luonto- ja kalakerhon kuukausikokouksessa 29.6. klo 11

suunnitellaan kesän ohjelmaa Torstaihuoneessa.