Turun Seudun TST ry

Museokeskus tallensi TST-Texvexin tekstiilikierrätystä

Turun museokeskus on tallentanut tämän päivän TST-Texvexin toiminnot tulevaisuuden sukupolville. Museokeskus dokumentoi valokuvaamalla TST-Texvexin myymälätilaa, tekstiilikierrätystä ja poistotekstiilin käsittelyn työvaiheita sekä työpisteitä. Lisäksi jälkipolville tallennettiin yksittäisiä tuotteita ja tuoteryhmiä sekä lajiteltavien poistotekstiilien laatikoita ja säkkejä.

Dokumentointi tehtiin havainnoimalla ja valokuvaamalla toukokuussa 2019. TST-Texvexin dokumentoiminen liittyy Turun museokeskuksen laajempaan projektiin. Siinä tallennetaan tämän hetken arkipäivän kulutuskäyttäytymistä ja arkeen liittyvää kestävää kehitystä tulevaisuudelle.

Turun museokeskus on kartoittanut Turussa tehtyä ja edelleen tehtävää tekstiilikierrätystä 2000-luvun alusta lähtien.

Kuvassa valokuvaaja Raakkel Närhi Turun museokeskuksesta.


 
 

Jotta emme unohtaisi

Tutkija Viivi Vuorinen ja valokuvaaja Raakkel Närhi Turun museokeskuksesta kävivät dokumentoimassa TST-Texvexin toimintaa tiistaina 21.5.2019. TST-Texvexin dokumentoiminen liittyy Turun museokeskuksen laajempaan projektiin, jossa tallennetaan arkipäivän kulutuskäyttäytymistä sekä arkeen liittyvää kestävää kehitystä.

 

Miksi TST-Texvex?

Vuorisen mukaan idea TST-Texvexin dokumentoinnista syntyi helmikuussa, jolloin hän kävi TST:n Toimintakeskuksessa kartoittamassa paikan mahdollista potentiaalia dokumentointiin.

TST-Texvexin toiminnan tallentaminen jälkipolville on osa suurempaa projektia, jossa nykyaikaa pyritään dokumentoimaan. Nykyajan dokumentoinnissa tutkitaan ja arkistoidaan tämän päivän käytäntöjä tuleville sukupolville.

TST-Texvexin sijainti Turussa on tärkeää; Turun museokeskus on kartoittanut Turussa tehtyä ja edelleen tehtävää tekstiilikierrätystä jo 2000-luvun alusta lähtien. Hanke liittyy keskeisesti laajempaan, koko Suomen kattavaan museoiden yhteistyöhön keskittyneeseen Tako-verkostoon. Tako-verkosto on internet-pohjainen sivusto, joka ylläpitää ja kanavoi Suomessa sijaitsevien museoiden kanssakäymistä ja edesauttaa kulttuuriperinnön säilyttämistä.

TST-Texvex koetaan tärkeäksi museokeskuksen tutkimusteemaa ajatellen: tämän päivän kierrätyskäytännöt eivät saa unohtua tulevien vuosien innovaatioiden tieltä.

 

Tekstiilikierrätyksen dokumentointi TST-Texvexissä

Närhi ja Vuorinen dokumentoivat TST-Texvexiä kokonaisuutena havainnoimalla ja valokuvaamalla tiloja eri näkökulmista. Työpisteet, myynnissä olevat yksittäiset tuotteet ja tuoteryhmät, lajiteltavien tekstiilien laatikot ja säkit olivat ensisijaisesti dokumentoinnin kohteena.

Närhi ja Vuorinen keskustelivat työntekijöiden kanssa tekeillä olevista projekteista, ja TST-Texvexin vastaavalta ohjaajalta Päivi Lintulalta saatiin tietoa myymälän toiminnasta. Poistotekstiilin käsittelyn eri vaiheet kiinnostivat erityisesti.

 

Yhteistyö on voimaa!

Mitä TST-Texvexistä tehtävälle tutkimukselle sitten tapahtuu? Vuorisen mukaan teksti sekä kuvat päätyvät Turun museokeskuksen arkistoon.

Vuorinen myös aikoo kirjoittaa blogitekstin siitä, minkälaista toimintaa TST-Texvex pitää sisällään. Valmis blogiteksti sekä museokeskuksen arkistoihin tallennettu dokumentti valmistunevat syksyyn mennessä.

Tako-verkoston ja Turun museokeskuksen yhteistyö TST-Texvexin kanssa on huima edistysaskel yhdistettäessä uutta ja vanhaa jälkipolvien tarkasteltavaksi. Kierrätys on päivän sana – TST-Texvex panostaa yhä enemmän tekstiilimateriaalien jälleenkäyttöön niin, että tekstiilien hävikki olisi mahdollisimman pieni.

Turun museokeskuksen, ja laajemmin Tako-verkoston dokumentti TST-Texvexin toiminnasta tulee säilymään jälkipolville. Näin tieto nykypäivän tekstiilikierrätyksestä ei pääse unohtumaan.

Teksti: Anna Eronen