TST-Texvex

TST-texvex_ovelle 520x200

Turun Seudun TST ry, Turun kaupunki, (Turun AMK:n tekstiili 2.0 -projekti) ja Lounais-Suomen Jätehuolto oy aloittivat vuoden 2016 alussa yhteistyön poistotekstiilien kierrättämisessä. Pilotissa testattiin tekstiilien keräystä, kuljetusta, vastaanottoa ja lajittelua. Samalla kartoitettiin kerätyn materiaalin jatkohyödyntämismahdollisuuksia ja nähtiin konkreettisesti, mitä haasteita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikierrätys luo. Tekstiili 2.0 -pilotin loputtua perustettiin Telaketju-hanke. Telaketjun tavoitteena on saada Suomen kaikki tekstiili kiertämään jätehierarkian mukaisesti.

TST–Texvexin toiminta-ajatus on edistää kiertotaloutta lajittelemalla ja käsittelemällä kuluttajilta tulevia poistotekstiilejä sekä tarjota aktivoimismahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille turkulaisille. TST-Texvexin toiminnassa on tarkoitus tarjota palkkatukityötä tai työkokeilupaikkoja turkulaisille työnhakijalle. Kohderyhmänä on ns. Kela-listalla olevat työnhakijat, joille työttömyyspäiviä on kertynyt runsaasti (vähintään 300 työmarkkinatukipäivää).

Turun Seudun TST ry:n työllistämistoiminta edistää pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuutta, tukee heidän jatkopolutustaan ammatilliseen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille sekä kehittää heidän työkykyään lyhytkoulutuksin ja uraohjauksen avulla.

TST-Texvexissä lajitellaan käyttökelpoiset vaatteet ja tekstiilit uudelleen käyttöön. Kanslerintiellä on materiaalipankki, josta koulut ja päiväkodit voivat hakea askartelumateriaalia ilmaiseksi; muilta harrastajilta kerätään pieni maksu. Tilaukset voi tehdä poistotekstiili@lsjh.fi -osoitteeseen.

Lue lisää TST-Texvexistä