Viuhka-projekti

Viuhka-projekti koordinoi ja järjestää toimintaa Turun seudulla asuville +35-65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille arkielämän tueksi. Osallistuminen ryhmiin ja ohjauksiin on maksutonta.

Tavoitteellisia vertaisryhmiä ja ohjattuja toimintaryhmiä on useita. Toiminnasta kerrotaan Tulevissa tapahtumissa ja projektin omilla Viuhkaan.fi -sivuilla.

Projektin on tarkoitus toimia vuoden 2019 loppuun ja se toteutetaan yhteistyössä eri yhdistysten ja kaupungin toimijoiden kanssa.

 

Yhteistyökumppanit

DaisyLadies ry, ruokakurssit
EHYT ry, ehkäisevä päihdetyö
Filha ry, tupakoinnin lopettamisen vertaisryhmät
KirjanTalo ry, terveysliikunta ja luova toiminta
Lounais-Suomen Martat ry, ruokakurssit ja arjenhallinnan luennot
Turun ammattikorkea oy, toiminnallisia ryhmiä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, teemallisia pienryhmiä
Varissuon Työ ja Toiminta  VT ry, teemallisia pienryhmiä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, aivoterveyteen liittyviä infopisteitä, muistijumppatilaisuuksia
Yksinasuvat ry, tapahtumayhteistyö

Tilayhteistyön kumppanit Turun suomenkielinen työväenopisto ja Turun kaupunginkirjasto

 

Lisätiedot

Riku Salo, ohjaaja
puh. 040 1297 680
riku.salo (ät) tstry.com

Marita Skippari, projektipäällikkö
puh. 044 7007 417
marita.skippari (ät) tstry.com