Turun Seudun TST ry

Suomen Akatemia hakee työttömiä tutkimushankkeeseen

Valmistus 4.0 -tutkimushankkeessa kaivataan mukaan vapaaehtoisia haastateltavia, jotka ovat menettäneet työnsä digitalisaation tai automatisaation vuoksi. Tutkijoita kiinnostaa, kuinka ihmiset selviävät arjessa ja minkälaisia tarpeita heillä on sosiaaliturvalle.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Suomen Akatemian tutkimukseen, ota pikaisesti yhteyttä tutkija Mika Hyötyläiseen: mika.hyotylainen(at)helsinki.fi, puh. 040 197 7446.

Lue lisää