Turun Seudun TST ry

Kerhot ja ryhmät

Vapaaehtoisten harrastekerhot ja ryhmät / vetäjät:

 

Aina Duuri -lauluryhmä / Outi Hokka
Laulamista ja sosiaalisuutta. Esiintymisiä mm. TST ry:n tapahtumissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa sekä Vanhalla Raatihuoneella.

 

Anna Duuni -venekerho / Anneli Maanpää, Janne Nurmi ja Timo Mattila
Toimintaa veneilyn ja veneen huollon parissa.

 

Edunvalvontaryhmä / Seppo Blomqvist
Edunvalvontatapahtumia ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista, jäsenistöä kiinnostavista tapahtumista ja ilmiöistä.

 

Kivikerho / Lasse Oksa
Maa- ja kiviainesten tuntemuksen lisääminen ja kiehtovan kivimaailman avaaminen kaikille kiinnostuneille.
Retkiä (kaivannot, luolat), tutustumiskäyntejä (kivimuseot ja näyttelyt), luentoja, yhdessä opiskelua.

 

Keskustelukerhot (ruotsi, englanti) / Kimmo Karhu
Totutellaan kielten kuunteluun ja opitaan muodostamaan helppoja lauseita. Lukuharjoituksia, kääntämistä ja vapaamuotoista keskustelua.

 

Linturetket ja Palokärki-ryhmä / Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Lintujentarkkailuretkiä. Suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan kotiseutunsa lintuja.

 

Lukutoukat / Ulla Syväkari
Tutustutaan osallistujien toiveiden mukaan eri kirjailijoiden tuotantoon. Käsitellään uutta ja vanhempaa kirjallisuutta ja kirjailijoita laaja-alaisesti. Kerho on keskusteleva, jokainen voi tuoda esille omat mieltymyksensä.

 

Luonto- ja kalakerho / Ulla Syväkari ja Mika Salonen
Keskustellaan ajankohtaisista luonnonilmiöistä ja suunnitellaan monimuotoisia tutustumiskäyntejä ja retkiä. Harrastetaan kalastusta, luonnonkasvien tunnistamista ja keräilyä, marjojen ja sienten poimintaa ja yleensä luonnossa liikkumista ym.

 

Matkailutoiminta ja kulttuuri / Anne Tyni
Järjestää teatteri-, museo- ja kulttuuriretkiä sekä tutustumiskäyntejä.

 

Metsäkerho / Mikko Urpo
Ulkoilun ja retkeilyn nykytrendit sekä asiaa metsistä.

 

Midas-kultavaltaus / Taimi Räsänen
Kaivuumatkojen suunnittelua ja retkeilytaitojen ylläpitoa. Kutturassa sijaitsevan kultavaltauksen hoitoa, kaluston ylläpitoa ja tietenkin kullan huuhdontaa. Lapin luonnon erityispiirteisiin tutustumista ja ympäristötietoisuuden lisäämistä. Kullankaivuun historiaan ja kullankaivuuta koskeviin lakisääteisiin määräyksiin tutustumista.

 

Porinapuikot /  Ulla Syväkari
Matalan kynnyksen keskustelu- ja käsityökerho, ei vaadi aiempaa käsityöosaamista.

 

Retriitti / Pirjo Lehtonen

 

Senioritoiminta / Petteri Peltomaa
Mukavaa yhdessäoloa, toimintaa ja toiminnansuunnittelua.

 

Sukkelat silmukat / Ulla Syväkari
Toimii vapaamuotoisesti vanhanajan ompeluseuran tapaan. Tehdään erilaisia neule- ja virkkaustöitä itselle ja talkoilla hyväntekeväisyyteen. Yhteistyössä maahanmuuttajanaisten kanssa.

 

Tapahtumaryhmä / Outi Hokka
Järjestää eriaiheisia tapahtumia jäsenille. Lisäksi osallistuu suurempien massatapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen.

 

Teatteri Lennart / Juha Nordman
Kehittää vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä sosiaalisuutta, hyvinvoinnin, itsetunnon ja suomenkielen kohentamista. Tehdään erilaisia teatteriharjoituksia, improvisaatioharjoituksia, näytellään, liikutaan ja pidetään hauskaa yhdessä. Teemme pienimuotoisia näytelmiä. Et tarvitse kokemusta teatterin saralta. Yleisölle esiintymispakkoa ei meillä ole, joten rohkeasti vain mukaan.

 

Tietotupa / Kari Rindell
Toimii jäsenten olohuoneena ja vilkkaana, vapaana keskustelufoorumina. Siellä voi mm. lukea päivän sanomalehtiä, käyttää tietokoneita ja tulostaa dokumentteja. Kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat lainata romaaneja ja tietokirjallisuutta. Televisiosta voi seurata uutisia ja urheilukilpailujen aikaan tilassa pidetään omaa kisastudiota.

 

TST House Band / Minna Ailio
Hyvässä hengessä tapahtuvaa musisointia yhdessä. Vuoden aikana vaihtuva ohjelmisto. Mahdollisuus oppia muilta bändin jäseniltä. Useita soittimia ja esiintymisiä lähinnä TST:n tilaisuuksissa, mutta myös muualla tilaisuuden tullen. Kysy infosta lisätietoa.

 

TST Radio & Kamera / Juha Tolvanen & Markku Strengell
Suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita puheviestinnästä radiossa, editointi- ja tallenustekniikasta, kamera- ja videokuvaamisesta sekä kuvienkäsittelystä eri ohjelmilla.

 

Väkertäjät / Henriika Hyry
Kerho toimii askartelu- sekä käsityökerhona, jossa aiheet vaihtelevat ja jokaisen omaa osaamista käytetään hyödyksi. Tarvikkeina käytetään mm. kierrätysmateriaalia sekä muuta mitä keksitään.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ryhmien vetäjiin ja kerro omat toiveesi.
Yhteystiedot toimintakeskuksen Infosta.