Turun Seudun TST ry

Työttömien Keskusjärjestö huolissaan valmisteilla olevasta kasvupalvelulaista

Kasvupalvelu-uudistuksessa lisätään yritysten roolia julkisissa työvoimapalveluissa. Työttömien Keskusjärjestön mielestä ei ole kaikkien työttömien etu, että palvelut järjestetään taloudellisella riskillä ja yritysvoittoa tavoitellen.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii, että nykyisiä moniammatillisia sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluita vahvistetaan. Kaikille kansalaisille tulee tarjota tilanteisiinsa sopivia palveluita – ei vain niille, joista saadaan helpoimmin voittoa.