Turun Seudun TST ry

Organisaatio

Turun Seudun  TST (Työtä – Sosiaalisuutta – Terveyttä) ry:n organisaatio perustuu vakiintuneeseen malliin, jossa yhdistystä johtaa hallitus. TST:n hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Heistä puolet on täten vuosittain erovuorossa.

Syyskokouksessa valitaan vaaleilla myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, kaksivuotiskaudeksi.

Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2017 puheenjohtajaksi valittiin Taimi Räsänen vuosiksi 2018-2019.

Turun Seudun TST ry:n hallitus 2018

Puheenjohtaja:
Taimi Räsänen

Varapuheenjohtaja:
Jorma Saari

Sihteeri:
Anne Tyni

Varsinaiset jäsenet:
Jorma Saari
Sinikka Lehtonen
Harri Laaksonen
Ulla Syväkari
Hannu Elers
Seppo Blomqvist

Varajäsenet:
Kari Rindell
Anne Tyni
Juha Tolvanen
Petteri Peltomaa
Susanna Ylitalo
Jari Suominen

 

TST ry 2018 hallitusUuden hallituksen ensimmäinen kokous 16. tammikuuta 2018. Kuvassa vasemmalta Juha Tolvanen, Jorma Saari (vpj), Ulla Syväkari, Kari Rindell, Petteri Peltomaa, Seppo Blomqvist, Sinikka Lehtonen, Taimi Räsänen (pj), Harri Laaksonen, Hannu Elers, Susanna Ylitalo ja Jari Suominen. Kuvasta puuttuu Anne Tyni (siht.).

Kuva: Riku Ahlsten