Turun Seudun TST ry

Yhteiskuntavastuu

ISO 26 000

 

Turun Seudun TST ry:llä on käytössä mittari, jolla saadaan tietoa TST:n yhteiskuntavastuullisuudesta. ISO 26 000 on kansainvälinen standardi, joka on tarkoitettu yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden käyttöön.

ISO 26 000 standardilla TST arvioi nykytilaansa ja tulevaisuuttaan. Se osoittaa yhdistyksen onnistumisen alueet, mutta myös etsii niitä asioita, joita voidaan kehittää ja parantaa.

Arviointia tekevät yhdessä yhdistyksen jäsenet, työntekijät ja hallintoon osallistuvat.

Viimeisimpiä tietoja löydät Harri Laaksosen tekemästä pdf-julkaisusta TST ry:n yhteiskuntavastuullisuuden kehitys v.2010-2014

Jäsenistön näkemyksiä on kerätty myös SOSTE:n kyselyllä syksyllä 2014. Lue yhteenvedosta lisää: Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry