Hallituksen leikkaukset lisäävät toimeentulotuen tarvetta

Toimeentulotuen tarpeen arvioidaan lisääntyvän tällä hallituskaudella toteutettavien sosiaaliturvan leikkauksien seurauksena.

Sekä toimeentulotukeen oikeutettujen kotitalouksien että niiden saaman tuen määrän ennakoidaan kasvavan.

Toimeentulotuki on viimesijainen, tarveharkinnan mukaan myönnettävä toimeentuloturvan muoto. Sitä voi saada, jos henkilön tai perheen omat tulot tai varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Kuva: Pixabay


Toimeentulotukea saavien määrä jo kasvanut hieman

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan toimeentulotukea sai koko Suomessa viime vuonna 387 000 henkilöä. Määrä oli tuolloin, koronapandemian jälkeen ja työllisyystilanteen parannuttua, laskusuunnassa.

Kelan seurantatiedoista ilmenee, että aleneva suunta jatkui vielä tämän vuoden alussa. Tämän jälkeen on kuitenkin tullut voimaan heikennyksiä muun muassa asumistukeen.

Kuluvan vuoden huhti- ja toukokuussa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on ollut hienoisessa, muutaman tuhannen kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Turussa perustoimeentulotukea sai Kelan tilaston mukaan viime vuonna 8,6 prosenttia väestöstä. Tukea saavia kotitalouksia oli Turussa runsaat 12 000.


Sosiaaliturvan säästöt osuvat kipeästi köyhimpiin

THL:n viime joulukuussa julkaisemassa raportissa arvioidaan, että laajat sosiaaliturvaleikkaukset tulevat lisäämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa, sillä leikkauksien vaikutukset ovat voimakkaimpia kaikkein pienituloisimpien kotitalouksien kohdalla.

Kun tarkastellaan kahta pienituloisinta kymmenystä kaikista kotitalouksista, niin näistä yli puolella tulot pienenevät kaikkien hallituksen suunnittelemien leikkauksien seurauksena. Toimeentulotukeen oikeutettujen kotitalouksien määrä kasvaisi 27 prosenttia.

Samaan aikaan Orpon hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on puolittaa toimeentulotukea saavien määrä. Tuen vastikkeellisuutta aiotaan myös lisätä. Esillä on muun muassa tavoite, että toimeentulotuen saaja voitaisiin velvoittaa työskentelemään julkisorganisaatioiden, siis lähinnä kuntien tai valtion, palveluksessa tuen vastineeksi.

Toimeentulotuen bruttomenot koko Suomessa olivat viime vuonna vajaat 780 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa oli Kelan myöntämää perustoimeentulotukea. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jota myöntävät hyvinvointialueet, maksettiin yhteensä reilut 50 miljoonaa.


Tuomas Tirkkonen