Turun Seudun TST ry

Ikäsyrjintä työnhaussa

Yli 50-vuotiaiden työnsaanti on Suomessa nihkeää. Osalla syynä on, etteivät koulutus ja osaaminen enää vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Avuksi tarjotaan uudelleenkouluttautumista ja osaamisen päivittämistä.

Mutta liian usein työpaikka jää saamatta työnhakijan iän takia. Kokemus vaativistakaan, modernia osaamista edellyttävistä töistä ei paina vaakakupissa yhtä paljon kuin hakijan syntymävuosi.

Eläkejärjestelmä syyllisenä?

Varttuneemmat työntekijät ovat työnantajalle taloudellinen riski. Työnantajia kannustetaan erilaisin maksuin pitämään työntekijät työkykyisinä mahdollisimman pitkään. Maksut peritään, jos työntekijä jää varhennetulle eläkkeelle.

Seuraus on kuitenkin päinvastainen. Sen sijaan, että työnantajat huolehtisivat yli 50-vuotiaiden työkyvystä, he jättävät kokeneemmat työntekijät palkkaamatta.  Rahaa säästyy kaksin verroin.

Uudelleenajattelun paikka

Myös terminologia vaikuttaa työnantajien halukkuuteen palkata yli 50-vuotiaita. Yleisesti puhutaan ikääntyneistä työnhakijoista, mikä luo kuvaa fyysisesti heikentyneistä vanhuksista.

Moderni viisikymppinen ei kuitenkaan ole keinutuolissa kuolemaa odottava vanhus, kuten ehkä vielä muutama vuosikymmen sitten. Elintason nousu on nostanut elinikää ja siirtänyt vanhuusajan alkua seitsemänkympin nurjalle puolelle.

Viisikymppinen treenaa maratonille ja pystyy parempiin fyysisiin suorituksiin kuin monet armeijaikäiset. Todennäköisyys, että hän jää varhennetulle eläkkeelle työkyvyttömyyden takia on pienentynyt. Yli 50-vuotias ei ole työnantajalle taloudellinen riski vaan voimavara.

Haaste vastaan

ViisNolla Tuki ry, joka tukee yli 50-vuotiaiden työllistymistä, haastaa päättäjät ja meidät kaikki ikäsyrjintää vastaan. Korvataan ikääntynyt työntekijä positiivisemmilla termeillä, kuten kokenut työntekijä.

Kukin meistä ikääntyy väistämättä. Tehdään siitä positiivinen asia. Yhdessä.