K-market Kirstinpuisto edistää kestävää kehitystä

”Ylijäämäruoan jakelu on osa laajempaa pyrkimystä vähentää ruoka-hävikkiä ja edistää kestävää kulutusta”, kertoo kauppias Mikko Holopainen. K-Market Kirstinpuiston osallistuminen tähän toimintaan osoittaa kaupan sitoutumisen ympäristövastuuseen ja paikallisyhteisön tukemiseen.

Ennen K-Market Kirstinpuiston avaamista viime syksynä, Mikko ja Jonna Holopainen pitivät kauppaa Littoisisissa.

K-Market Kirstinpuisto on ottanut kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tosissaan osana liiketoimintaansa. Ylijäämäruoan jakelu on yksi tapa vähentää ruokahävikkiä ja samalla tukea paikallisyhteisöä. Yhteistyö Turun Seudun TST ry:n kanssa on ollut merkittävässä roolissa tässä toiminnassa.

Kauppias Mikko Holopainen ja hänen vaimonsa Jonna ovat olleet aktiivisesti mukana kestävän kulutuksen edistämisessä yhdessä yhdistyksen kanssa. He ovat jatkaneet ylijäämäruoan jakelua ja samalla lisänneet tietoisuutta ruokahävikin ongelmasta paikallisessa yhteisössä.

K-Market Kirstinpuiston toimet eivät ole pelkästään ympäristövastuullisia, vaan ne myös edistävät paikallisyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kauppa on toiminut esimerkkinä siitä, miten yritykset voivat ottaa vastuuta ympäristöstä ja toimia kestävällä tavalla liiketoiminnassaan.

”Yhteistyö TST ry:n kanssa on vahvistanut sitä, että kestävä kulutus ja ympäristövastuu ovat asioita, jotka voivat yhdistää eri toimijoita ja luoda positiivisia vaikutuksia sekä ympäristölle että yhteisölle”, lisää Mikko.

K-Market Kirstinpuiston tarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten pienet teot voivat johtaa suuriin muutoksiin paremman tulevaisuuden puolesta.

Kuva: Marko Koskelin