Kuntouttava työtoiminta on yleinen sosiaalipalvelu

Kuntouttavalla työtoiminnalla on joka vuosi Suomessa kymmeniätuhansia asiakkaita. Aiempien tilastojen mukaan määrä on ollut kasvussa, mutta aivan tuoreita tietoja ei vielä ole julkistettu.

Myös Turun Seudun TST ry:ssä on vuosittain useita kymmeniä ihmisiä kuntouttavan työtoiminnan eri tehtävissä.

Kuva: Pixabay

Kuntouttavassa työtoiminnassa on kymmeniätuhansia asiakkaita vuosittain

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu Suomessa kymmeniätuhansia ihmisiä joka vuosi. Tuoreita lukuja asiasta ei ole toistaiseksi saatavilla. Vuonna 2019 kuntouttavassa työtoiminnassa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko Suomessa runsaat 45 000 asiakasta. Suurin osa heistä oli yli 25-vuotiaita.

Arvio perustui tuolloin kunnille viimeistä kertaa tehtyyn tilastokyselyyn. Kolmen vuoden välein tehdyt kyselyt osoittivat kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä selvää kasvua viime vuosikymmenen aikana.

Merkittävänä syynä kasvuun lienee ollut se, että kuntien maksuosuutta pitkäaikaistyöttömien saamasta työmarkkinatuesta lisättiin vuonna 2015. Jos kunnat kuitenkin ohjasivat työttömät työllistymistä edistävään palveluun, kuten kuntouttavaan työtoimintaan, työmarkkinatuen maksoi kokonaan valtio. Kunnat saattoivat siis tällä tavoin pienentää omia kustannuksiaan.

Tiedot kerätään hyvinvointialueilta

Nykyään kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriä koskevat tiedot kerätään sosiaalihuollon seurantarekisteriin. Hyvinvointialueet, joiden vastuulle sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyi viime vuoden alussa, ovat velvoitettuja toimittamaan seurantarekisteriin sosiaalihuollon asiakas- ja palvelutietonsa.

THL julkisti tammikuussa ensimmäiset näihin tietoihin perustuvat arvionsa sosiaalihuollon asiakasmääristä. Kaikissa työikäisten palveluissa, joihin myös kuntouttava työtoiminta kuuluu, oli yhteensä noin 220 000 ihmistä. Tarkempia tietoja aiotaan THL:n mukaan julkistaa tämän kevään aikana.

Varsinais-Suomen kunnista ainoastaan Turusta on saatu kattaviksi arvioidut tiedot työikäisten sosiaalipalveluissa olevien määrästä. Kaikissa työikäisten palveluissa oli Turussa hiukan alle 6800 henkeä viime vuoden toisella neljänneksellä eli viimeisimmällä ajanjaksolla, jolta tiedot on tähän mennessä tilastoitu. Koko Varsinais-Suomessa määrä oli noin 9700 henkeä.

Turussa kuntouttavaa työtoimintaa järjestää myös Turun Seudun TST ry. Turun Kanslerintiellä sijaitsevassa Toimintakeskuksessa. Asiakkaita on kymmeniä joka vuosi. Työtehtäviä on esimerkiksi puutyöpajalla, IT-huollossa sekä keittiössä.

Teksti: Tuomas Tirkkonen