Turun Seudun TST ry

Mitä tehdä Turun valtaville Kela-sakoille?

TST TorstaipalaveriTurun kaupunki maksaa nk. Kela-sakkoja tänä vuonna noin 22 miljoonaa euroa. Miten saada summaan tolkkua? Varsinais-Suomen ely-keskuksen analyytikko Juha Pusila kyseli ratkaisuja 24. lokakuuta ilmestyneessä kaupunkilehti Turkulaisen jutussa sivulla 3.

Turkulaiset kolmannen sektorin työllistävät yhdistykset tarjoavat vastauksen Pusilan huoleen työttömien laaja-alaisesta palvelutarpeesta. Viidellä suurella turkulaisella työllistäjällä on tilaa yhteensä 600-700 työnhakijalle vuodessa.

Turun kaupungin kannattaa panostaa työllistämistoiminnan tukemiseen, sillä kaupunki säästää siinä pitkän pennin. Lue lisää.