Turun Seudun TST ry

Pitkäaikaistyöttömyyttä ei saa syntyä

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous (15.4.2021) antoi julkilausuman pitkäaikaistyöttömyydestä. Keskusjärjestön vaatii, että missään kunnassa ei saa tulla yhtään pitkäaikaistyötöntä.

Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan henkilö, joka on ollut työttömänä yli vuoden. Suomessa heitä oli helmikuun lopussa 96000, mikä on 33000 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työnhakijalle tulee taata työpaikka

Työttömien keskusjärjestö vaatii julkilausumassaan, että jokaiselle työttömälle työnhakijalle tulee viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen taata työpaikka. Kustantajina olisivat valtio tai kunnat.

Päteviä työnhakijoita löytyy. Ongelmana ovat erityisesti työnantajien asenteet esimerkiksi yli 55-vuotiaita ja osatyökykyisiä kohtaan. Keskusjärjestö huomauttaa, että tulee kalliiksi hukata heidän koulutukseensa ja ammattitaitoonsa tehdyt panostukset.

Pitkäaikaistyöttömistä on huolehdittava

Koronakriisi on korostanut pitkäaikaistyöttömyyden ongelmia. Mielenterveysongelmat ja syrjäytymien vaikeuttavat työllistymistä entisestään.

Hallitus on panostamassa hiljattain työttömäksi jääneiden työllistymiseen. Keskusjärjestö muistuttaa, että julkinen valta ei saa unohtaa myöskään pitkäaikaistyöttömiä.

Työttömiä on kohdeltava tasavertaisesti

Koronakriisi on luonut uusia työttömien ryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi esiintyvät taiteilijat ja tapahtumayrittäjät, joilta on viety elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet täysin. Myös pienyrittäjät ovat vaikeuksissa.

Kärkiartistien ohjaaminen matalan tuottavuuden töihin ei tunnu mielekkäältä. Asenteet luovan alan työttömiä kohtaan ovat kuitenkin kovenemassa.

Työttömien Keskusjärjestö esittää, että työttömyysturvan ja palveluiden tulee ulottua tasapuolisesti kaikkiin työttömiin ja ammatinharjoittajiin. Kun pitkäaikaistyöttömälle antaa mahdollisuuden, hän pääsee eteenpäin.

Työttömien Keskusjärjestön julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan heidän verkkosivullaan.

Työttömien Keskusjärjestö