Turun Seudun TST ry

TST-Texvex

Huomio poistotekstiilin kierrättämiseen

Turun Seudun TST ry, Turun kaupunki, Turun AMK:n tekstiili 2.0 -projekti ja Lounais-Suomen Jätehuolto oy aloittivat vuoden 2016 alussa yhteistyön poistotekstiilien kierrättämisessä.

Pilotissa testattiin tekstiilien keräystä, kuljetusta, vastaanottoa ja lajittelua. Samalla kartoitettiin kerätyn materiaalin jatkohyödyntämismahdollisuuksia ja nähtiin konkreettisesti, mitä haasteita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikierrätys luo.

Tekstiili 2.0 -pilotin loputtua perustettiin Telaketju-hanke. Telaketjun tavoitteena on saada Suomen kaikki tekstiili kiertämään jätehierarkian mukaisesti.

TST-Texvexissä TST:n toimintakeskuksessa Kanslerintie 19:ssä lajitellaan käyttökelpoiset vaatteet ja tekstiilit uudelleen käyttöön.

Kanslerintiellä on myös materiaalipankki, josta koulut ja päiväkodit voivat hakea askartelumateriaalia ilmaiseksi. Muilta harrastajilta kerätään pieni maksu. Tilaukset voi tehdä poistotekstiili (ät) lsjh.fi -osoitteeseen.

TST-Texvexin toiminta-ajatus on edistää kiertotaloutta lajittelemalla ja käsittelemällä kuluttajilta tulevia poistotekstiilejä. Lisäksi ajatuksena on tarjota  aktivoimismahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille turkulaisille.

 

Työllistyminen TST-Texvexiin

TST-Texvexin toiminnassa on tarkoitus tarjota palkkatukityötä tai työkokeilupaikkoja turkulaisille työnhakijoille. Kohderyhmänä on ns. Kela-listalla olevat työnhakijat, joille työttömyyspäiviä on kertynyt runsaasti (vähintään 300 työmarkkinatukipäivää).

TST-Texvex on matalan kynnyksen työkokeilupaikka. Työnhakijoiden motivaatiota tuetaan mm. kehittämällä asiakkaiden elämänhallintaa ja työkyvyn kohentamista sekä oman osaamisen tunnistamista.

Työkokeilujakson aikana
– oman osaamisen kehittämistä ja omien vahvuuksien tunnistamista sekä kielitaidon vahvistamista
– henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan
– vertaistoimintaa
– lyhytkoulutuksia (esim. korttikoulutukset)
– tarvittaessa apua koulutus- tai työpaikan etsinnässä

 

Työtehtäviä TST-Texvexissä

Asiakaspalvelija (työkokeilu)
Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia asiakaspalvelussa tekstiilikierrätysmyymälässä. Työtehtäviin kuuluu kassatyöskentely, somistus ja asiakaspalvelu sekä muut myymälän tehtävät. Työ on pääsääntöisesti seisomatyötä. Toivomme sinulta mielenkiintoa asiakastyöhön sekä halukkuutta oppia myymälän työtehtäviä.

Poistotekstiilikäsittelijä (työkokeilu)
Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia kierrätyksestä kiinnostuneille henkilöille. Työtehtävinä poistotekstiilin lajittelu, pakkaus, varastointi ja uudelleenlähetys. Työ on seisomatyötä eikä sovi pölyallergikoille. Toivomme sinulta mielenkiintoa tekstiilikierrätystä kohtaan. Tekstiilimateriaalien tuntemuksesta on apua työn oppimisessa.

Poistotekstiin esityöstö (työkokeilu)
Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia kierrätyksestä kiinnostuneille henkilöille. Työtehtävinä poistotekstiilin esityöstöä (kovien osien poistoa saksilla leikaten). Työ on istumatyötä, ei sovi pölyallergikoille. Toivomme sinulta mielenkiintoa tekstiilikierrätystä kohtaan. Tekstiilimateriaalien tuntemuksesta on apua työn oppimisessa.

Siistijä (työkokeilu)
Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia siistijän työstä kiinnostuneille. Työtehtävinä poistotekstiilihallin ja sosiaalitilojen siivous.

 

Selvitä ensin

Jos kiinnostuit TST-Texvex -hankkeen työkokeilupaikoista, selvitäthän ensin Kelasta, että sinulle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea.

Lisäksi sinun on selvitettävä oma työkokeilu- tai palkkatukitilanteesi (oikeutesi) TE-toimistosta. Huomaathan, että palkkatukioikeutesi on oltava yhdistystyöllistämiseen vaadittava 100 %.

 

Lisätiedot

Vastaava Texvex-ohjaaja Päivi Lintula
puh. 040 129 7650
paivi.lintula (ät) tstry.fi

Texvex-ohjaaja Heidi Raussi
puh. 040 129 7670
heidi.raussi (ät) tstry.fi

Facebook: TST-Texvex-tekstiilikierrätys

Lue lisää TST-Texvexin poistotekstiilimyymälästä

 

TST-Texvex hankkeen 2019 rahoittaa Turun kaupunki. Toteuttajana Turun Seudun TST ry.

TST Texvex rahoittajat