Tehokas yhteistyö ylijäämäruoan jakelussa jatkuu

Turun Seudun TST ry ja Lidl Kärsämäentien yhteistyön taustalla on molempien osapuolten halu edistää kestävää kehitystä ja auttaa niitä, jotka tarvitsevat tukea ruokahuollossaan, kertoo Lidl Kärsämäentien apulaismyymäläpäällikkö Anne Mikkola.

– Lahjoitamme säännöllisesti ylijäämäruokaa TST:lle, joka puolestaan jakaa sen eteenpäin niille, jotka sitä tarvitsevat. Tämä toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää ruokahävikkiä ja samalla auttaa avuntarvitsijoita, hän jatkaa.

TST ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa apua tarvitsevia ihmisiä Turun seudulla. TST keskittyy erityisesti ruokajakelun ja muiden perustarpeiden turvaamiseen. Lidl Kärsämäentie puolestaan on tunnettu sitoutumisestaan kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Yhteistyö näiden kahden toimijan välillä on luonnollinen askel kohti yhteiskunnallista vastuuta ja kestävää kehitystä.

Ylijäämäruoan jakelu on tärkeä osa ruokahävikin vähentämistä. Se ei ainoastaan auta niitä, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, vaan myös vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Hävikin vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista kestävän kehityksen edistämisessä, ja TST:n ja Lidl Kärsämäentien välinen yhteistyö on loistava esimerkki siitä, miten yritykset ja kansalaisjärjestöt voivat yhdessä toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Vähentämällä ruokahävikkiä ja tukemalla paikallista yhteisöä Lidl Kärsämäentie osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen toimintaan ja luo samalla positiivista vaikutusta brändiinsä. TST ry puolestaan voi jatkaa arvokasta työtään avuntarvitsijoiden tukemiseksi, kun he saavat tarvitsemaansa tukea ruokahuoltoonsa.

Yhteistyön jatkuminen TST ry:n ja Lidl Kärsämäentien välillä on siis merkittävä saavutus niin paikallisesti kuin laajemminkin. Se osoittaa, että yritykset voivat toimia voimakkaina voimina yhteiskunnan hyväksi, kun ne sitoutuvat kestävään kehitykseen ja yhteisölliseen vastuuseen. Tämä kumppanuus toimii esimerkkinä siitä, miten yhteistyöllä voidaan saavuttaa todellisia muutoksia paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kuva: Marko Koskelin