Toimeentulotuen lääkekorvauksiin voi tulla muutoksia

Toimeentulotuen mukana saataviin reseptilääkkeiden korvauksiin ollaan todennäköisesti puuttumassa tällä hallituskaudella. Orpon hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan toimeentuen lääkekorvauksia ”arvioidaan ja uudistetaan”.

Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ei vielä ole selvää. Toimeentulotukilain uudistus on vasta valmisteluvaiheessa, eikä lakimuutoksia ole odotettavissa vielä tänä vuonna.

Kuva: Pixabay

Toimeentulotuen lääkekorvauksiin kymmeniä miljoonia, kaikkiin pari miljardia

Toimeentulotuen eli viimesijaisen sosiaaliavustuksen saajalle voidaan korvata reseptilääkkeiden hinta, yleensä maksusitoumuksella. Toimeentulotukena maksettujen lääkekorvausten määrä on saatavilla olevien tietojen perusteella joitakin kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Asiasta ei julkaista ainakaan säännöllistä tilastotietoa.

Summa on pieni verrattuna kaikkiin Kelan maksamiin lääkekorvauksiin, joiden kokonaismäärä viime vuonna oli noin 1,8 miljardia euroa. Tämä sisältää kaikkien reseptilääkkeitä sairauden hoitoon ostavien ihmisten saamat Kela-korvaukset lääkkeistä. Korvauksia sai viime vuonna noin kolme miljoonaa ihmistä.

Kyseisen sairausvakuutusjärjestelmään sisältyvän korvauksen saa, kun on ensin maksanut sinä vuonna 50 euron alkuomavastuun. Lääkkeissä on yleensä suorakorvaus, eli asiakas maksaa apteekissa lääkkeen hinnasta omavastuuosuuden ja Kela korvaa myöhemmin loput apteekille.

Peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen hinnasta. Joissain tapauksissa asiakas voi saa erityiskorvauksen, joista alempi on 65 prosenttia ja ylempi täydet sata prosenttia lääkkeen hinnasta.

Lääkekorvauksia maksetaan yhä enemmän

Lääkkeiden Kela-korvauksiin käytetty rahamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Merkittävä syy on se, että korvausjärjestelmään tulee jatkuvasti uusia lääkkeitä, jotka ovat aiempaa kalliimpia.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että sekä sairausvakuutuksen lääkekorvauksia että lääkkeiden maksamista toimeentulotuesta ”arvioidaan kokonaisuutena ja uudistetaan”. Muutoksen tarvetta perustellaan sillä, että ”toimeentulotuesta on muodostunut rinnakkainen lääkekorvausjärjestelmä, joka ei ole sopusoinnussa nykyisen sairasvakuutusjärjestelmän periaatteiden kanssa”.

Asiaa käsitellään osana toimeentulotukilain kokonaisuudistusta. Sitä valmistelemaan on asetettu sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmä, joka jatkaa työtään tämän vuoden loppuun. Vasta valmisteluvaiheen jälkeen asia voi siirtyä eduskunnan käsiteltäväksi.

Toimeentulotuessa yleensä maksusitoumus

Toimeentulotuen eli viimesijaisen sosiaaliavustuksen saajalle voidaan yleensä korvata reseptilääkkeiden hinta. Tämä tehdään suoraan maksusitoumuksella, joka on apteekkien nähtävissä sähköisesti. Tällöin toimeentulotukiasiakkaan ei tarvitse maksaa lääkkeitään apteekissa.

Jos toimeentulotukiasiakas ei kuitenkaan ole antanut apteekille lupaa tarkistaa maksusitoumustietojaan, hän maksaa lääkkeet itse ja hakee niistä jälkikäteen korvauksen Kelalta.

Siitä, kuinka paljon toimeentulotuesta korvataan reseptilääkkeitä vuosittain, ei ole saatavilla ainakaan säännöllisesti julkaistua tietoa. Vuodelta 2017 olevan tiedon mukaan perustoimeentulotuen maksusitoumuksilla maksettiin lääkkeitä yhteensä 36 miljoonaa euron arvosta.

Kaikkiin perustoimeentulotuesta maksettuihin terveydenhoitomenoihin käytettiin Kelan tilastojen mukaan reilut 59 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Tuomas Tirkkonen