Turun Seudun TST ry

Kerhot ja ryhmät

Vapaaehtoisten harrastekerhot ja ryhmät / vetäjät:

 

Aina Duuri -lauluryhmä / Outi Hokka
Laulamista ja sosiaalisuutta. Esiintymisiä mm. TST:n tapahtumissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa sekä Vanhalla Raatihuoneella.

 

Anna Duuni -venekerho / Jarno Sointusalo, Anneli Maanpää, Janne Nurmi, Timo Mattila
Toimintaa veneilyn ja veneen huollon parissa.

 

Edunvalvontaryhmä / Seppo Blomqvist
Edunvalvontaa ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista, jäsenistöä kiinnostavista asioista ja ilmiöistä.

 

Keskustelukerhot (ruotsi, englanti) / Arto Aho
Totutellaan kielten kuunteluun ja opitaan muodostamaan helppoja lauseita. Lukuharjoituksia, kääntämistä ja vapaamuotoista keskustelua.

 

Kivikerho / Lasse Oksa
Maa- ja kiviainesten tuntemuksen lisääminen ja kiehtovan kivimaailman avaaminen kaikille kiinnostuneille.
Retkiä (kaivannot, luolat), tutustumiskäyntejä (kivimuseot ja näyttelyt), luentoja, yhdessä opiskelua.

 

Linturetket ja Palokärki-ryhmä / Ilkka ”Luru” Hoviseppä
Lintujentarkkailuretkiä. Suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan kotiseutunsa lintuja.

 

Lukutoukat / Ulla Syväkari
Luettujen kirjojen käsittelyä yhdessä. Keskustelua yleisesti kirjallisuuteen liittyvistä aiheista.

 

Luonto- ja kalakerho / Ulla Syväkari ja Mika Salonen
Keskustellaan ajankohtaisista luonnonilmiöistä ja suunnitellaan monimuotoisia tutustumiskäyntejä ja retkiä. Harrastetaan kalastusta, luonnonkasvien tunnistamista ja keräilyä, marjojen ja sienten poimintaa ja yleensä luonnossa liikkumista ym.

 

Matkailutoiminta ja kulttuuri / Anne Tyni
Järjestää teatteri-, museo- ja kulttuuriretkiä sekä tutustumiskäyntejä.

 

Metsäkerho / Mikko Urpo
Ulkoilun ja retkeilyn nykytrendit sekä asiaa metsistä.

 

Midas-kultavaltaus / Taimi Räsänen
Kaivuumatkojen suunnittelua ja retkeilytaitojen ylläpitoa. Lapin Kutturassa sijaitsevan kultavaltauksen hoitoa, kaluston ylläpitoa ja tietenkin kullan huuhdontaa. Lapin luonnon erityispiirteisiin tutustumista ja ympäristötietoisuuden lisäämistä. Kullankaivuun historiaan ja kullankaivuuta koskeviin lakisääteisiin määräyksiin tutustumista.

 

Porinapuikot /  Ulla Syväkari
Yhteisesti käsitöitä ja keskustelua. Uusia ohjeita ja ideoiden vaihtoa. Joka kerralla ajankohtainen keskustelunaihe.

 

Retriitti / Pirjo Lehtonen

 

Senioritoiminta / Markku Strengell
Mukavaa yhdessäoloa, toimintaa ja toiminnansuunnittelua.

 

Sukkelat silmukat / Ulla Syväkari
Kansainvälinen käsityökerho. Neulomis- ja virkkaustaitojen opastusta keskustelun ohessa maahanmuuttajanaisille ja kantasuomalaisille.

 

Tapahtumaryhmä / Outi Hokka
Järjestää eriaiheisia tapahtumia jäsenille. Lisäksi osallistuu suurempien massatapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen.

 

Teatteri Lennart / Kari Leino
Kehittää vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä sosiaalisuutta, hyvinvoinnin, itsetunnon ja suomenkielen kohentamista. Tehdään erilaisia teatteriharjoituksia, improvisaatioharjoituksia, näytellään, liikutaan ja pidetään hauskaa yhdessä. Toteutetaan pienimuotoisia näytelmiä. Ei tarvitse omata kokemusta teatterin saralta. Yleisölle esiintymispakkoa ei myöskään ole, joten rohkeasti vaan mukaan.

 

Tietotupa / Kari Rindell
Toimii jäsenten olohuoneena ja vilkkaana, vapaana keskustelufoorumina. Siellä voi mm. lukea päivän sanomalehtiä, käyttää tietokoneita ja tulostaa dokumentteja. Kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat lainata romaaneja ja tietokirjallisuutta. Televisiosta voi seurata uutisia ja urheilukilpailujen aikaan tilassa pidetään omaa kisastudiota.

 

TST House Band / Minna Ailio
Hyvässä hengessä tapahtuvaa musisointia yhdessä. Vuoden aikana vaihtuva ohjelmisto. Mahdollisuus oppia muilta bändin jäseniltä. Useita soittimia ja esiintymisiä lähinnä TST:n tilaisuuksissa, mutta myös muualla tilaisuuden tullen.

 

TST Radio & Kamera / Juha Tolvanen & Markku Strengell
Suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita puheviestinnästä radiossa, editointi- ja tallenustekniikasta, kamera- ja videokuvaamisesta sekä kuvienkäsittelystä eri ohjelmilla.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ryhmien vetäjiin ja kerro omat toiveesi. Yhteystiedot TST:n Toimintakeskuksen Infosta.

 

Aikataulut ja kokoontumiset löytyvät Tulevat tapahtumat -sivulta.