TST:n perinteinen Vaalipaneeli järjestettiin 27.2.

Vaalipaneeli veti paikalle runsaasti TST:n jäseniä, jotka tenttasivat vaaliehdokkaita kysymyksillään.

Esille nousivat ensisijaisesti taloudelliset huolet tulevaisuudesta ja pelot työttömien ja muiden vähäosaisten tukien mahdollisista leikkauksista. Raskaan byrokratian kanssa painiminen koettin myös tuovan ylimääräistä rasitusta työttömän arkeen. Moni toivoi palveluiden toimivuuden paranemista ja turhan byrokratian karsimista.

Aktiivimalliin paluu ja digisyrjäytymisen kasvu nostatti kritiikkiä yleisössä. Monen mielestä työnhaun ja sote palveluiden muuttuminen lähes kokonaan digitaaliseksi ei ole hyvä asia.

Myös TST:n kaltaisten yhdistysten toiminnan varmistaminen tulevaisuudessa oli TST:n jäsenille tärkeää.

Muita puhuttaneita aiheita olivat muun muassa suuryritysten tukeminen verorahoilla, koronatoimien aiheuttamat taloudelliset haitat, valtion velkaantuminen, veronalennukset, yksinasumisen kova kustannus, sairastaminen työttömänä.

Varsinais-suomalaisista ehdokkaista paikalla olivat Anu Vuorinen Keskusta, Timo Furuholm Vasemmistoliitto (ei kuvassa), Saija Porramo Vihreät, Viivu Seila SDP, Katriina Hiippavuori Kristillisdemokraatit, Juhani Honkonen Valta kuuluu kansalle, Sanna Pitkänen Kokoomus, Markku Agge Perussuomalaiset.

Paneelikeskustelua veti TST ry:n hallituksen jäsen Seppo Blomqvist.

Kuva: TST Tiedotus