Työkokeilu

Työkokeilupaikat vuodelle 2023

Turun Seudun TST ry:ssä ei ole tarjolla työkokeilu- tai harjoittelupaikkoja.

Työkokeilu

Peruste: Ammatinvalinta- tai uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen
Tavoite: Alalle soveltuvuuden kokeilu, työelämätaitojen parantaminen
Toimeentulo: Työttömyyskorvaus + kulukorvaus (9€/läsnäolopäivä)

Työkokeilun kesto

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja työkokeilun tavoitteet ovat erilaisia.

Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Työaika

Työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen.  Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

Lisätietoja työkokeilusta löydät myös TE-toimiston sivuilta