Turun Seudun TST ry

Työttömien etujärjestö 30 vuotta

Tämä vuosi 2021 on Työttömien Keskujärjestölle erityinen, sillä valtakunnallinen etujärjestö täyttää 30 vuotta.

Järjestö toimii työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestönä. Järjestö puoltaa työttömien taloudellista, sosiaalista sekä fyysistä oikeutta yhdenvertaiseen kansalaisuuteen.

Turun Seudun TST ry on yksi  Työttömien Keskusjärjestön alueellisista jäsenyhdistyksistä. Kaikkiaan järjestöön kuuluu yli 80 jäsenyhdistystä eri puolilta maata.

Varsinais-Suomen edustajana Työttömien Keskusjärjestön hallituksessa vaikuttaa Anne Tyni. Hän on myös TST:n hallituksen jäsen.

Työttömien Keskusjärjestö järjestää jäsenyhdistysten toiveita ja tarpeita vastaavia koulutuksia sekä tapahtumia. Koulutuksiin ja tapahtumiin huomioidaan ajankohtaiset työllisyys- ja työttömyysasiat sekä yhdistyksen keskinäinen vertaistuki ja verkostoituminen.

Järjestö tiedottaa laajasti työttömiä koskevista asioista verkkosivuillaan sekä toimittaa ajankohtaista tietoa jäsenyhdistyksille sähköisellä jäsenkirjeellä. Lisäksi järjestö on jakanut EU:n ruoka-apua jäsenyhdistystensä kautta jo vuodesta 1996.

TST julkaisee verkkosivuilla kuukausittain Keskusjärjestön jäsenkirjeen. Sen lisäksi seurataan aktiivisesti järjestön tiedotettavia asioita ja julkaistaan keskeisimmät asiat.

TST:n verkkosivuilla on lisäksi myös Työttömien Keskusjärjestön slotti, josta keskitetysti löytyy ajankohtaisimmat järjestön julkaisut, tiedotteet, kannanotot sekä blogikirjoitukset.

Lue lisää Työttömien Keskusjärjestöstä osoitteesta tyottomat.fi.

Kuva: Työttömien Keskusjärjestö. Toimittaja haastattelee toiminnanjohtaja Jukka Haapakoskea rauhanomaisessa mielenosoituksessa Helsingin Säätytalolla syyskuussa 2020.