Turun Seudun TST ry

Työttömien Keskusjärjestö: Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vastustaa yksimielisesti ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Työttömillä on puutetta sopivasta työstä ja työttömyys on itsessään työttömille jo kova kannustin. Työttömyysturvan porrastaminen ei tuo uutta, mutta lisää työttömien haasteita työnhaun, talouden- ja elämänhallinnan osalta.

Ansiosidonnaisen porrastamisella tarkoitettaneen tilannetta, jossa ansiosidonnaisen on suurempi työttömyyden keston alkupäässä ja vähenee työttömyyden keston mukaan.

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi tyrmää ehdotuksen: – Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus ja yhtä syrjivä kuin aktiivimalli. Se ei lisää työpaikkoja, mutta vahvistaa ikääntyneiden, syrjäseudulla asuvien työttömien ja osatyökykyisten kokemaa taloudellista syrjintää ja heikentää heidän elämänhallintaansa.

Lue lisää