Turun Seudun TST ry

Työttömien Keskusjärjestö: ei TE-palveluiden tehtäviä Kelalle

Tuoreessa hallituksen esityksessä kaavaillaan, että työllisyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä siirrettäisiin TE-toimistoilta Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille.

Esityksen tavoitteena on edistää työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia keskittyä palvelutoiminnassa työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen sekä vahvistaa työvoimaviranomaisen roolia työvoima- ja yrityspalveluiden järjestäjänä. Näin työnhakijan etuuden saamiseen liittyvä asiointi tapahtuisi pääsääntöisesti vain Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan kanssa.

Työttömien Keskusjärjestö ei kannata esitystä, jossa työttömyysturvan toteamiseen liittyviä tehtäviä siirrettäisiin Kelalle ja työttömyysturvakassoille. Näiden instituutioiden resurssit tehtäviensä turvaamiseksi ovat aika ajoin vakavasti olleet koetuksella. Esimerkiksi Kelan toimeentulotukipäätösten käsittelyissä on ollut viime aikoina merkittäviä viiveitä.

Lue Työttömien Keskusjärjestön lausunto 6. maaliskuuta.