Työttömien Keskusjärjestö – kohti uudenlaista työllisyyspolitiikkaa 2021

Työttömien Keskusjärjestö vaatii 18. marraskuuta 2021 julkaistussa kannanotossaan, etteivät työttömyyden kustannukset saa olla pelkkä menoerä budjeteissa.

Rakenteita tulee korjata siten, että työtön on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kansalainen ja ihmisenä arvokas.

Keskusjärjestö penää vakautta työttömien elämään, sillä nykyrakenteilla työttömän on hankalaa ellei jopa mahdotonta suunnitella elämäänsä, mikä vaikeuttaa työllistymistäkin. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien asema on heikko, eivätkä he ole korona-aikana saaneet edes lakisääteisiä palveluita.

Ehdotettuja toimenpiteitä ovat mm.

  • Työttömuusturvan ehdoksi tulee kokoaikatyön hakemisen sijaan riittää pelkkä työn hakeminen, joka sisältäisi myös osa-aikatyöt.
  • Työmarkkinatukea tulee korottaa köyhyys- ja syrjäytymisriskin vähentämiseksi.
  • Järjestöyhteistyö, työttömien kuuleminen ja asiakasraadit tulee huomioida viereillä olevissa työllisyys- ja soteuudistuksissa, kun palveluita kehitetään.

Lue koko kannanotto Työttömien Keskusjärjestön sivuilta.

Työttömien Keskusjärjestö