Työttömien Keskusjärjestön aluevaaliteemat 2022

Uusien hyvinvointialueiden vaalit ovat tärkeät myös työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Valittavat valtuustot eivät suoraan puutu työllisyyspalveluihin, mutta ne päättävät julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, muun muassa toimipisteiden sijainnista, yksityisten palvelujen osuudesta ja asioinnin hinnasta.

Työttömien Keskusjärjestö on linjannut kuusi teemaa auttamaan äänestyspäätöksessä.

  1. Mitä tapahtuu lähipalveluille? Keskusjärjestön mielestä on tärkeää, että palvelut säilyvät lähellä asiakkaita.
  2. Miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueella? Tavoitteena on laadukkaat ja viiveettömät palvelut. Kustannustehokkuuteen pyritään laajalla, sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä.
  3. Kenen vastuulle jää työttömien terveystarkastus? Työttömällä on lakiin perustuva oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen. Hyvinvointialueiden valtuustojen on jatkossa päätettävä, miten se järjestetään.
  4. Mitä tulee tietää asiakasmaksulain 11 pykälästä? Laissa korostetaan kuntien asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Silti maksuja on ulosotossa yli puoli miljoonaa. Keskusjärjestö katsoo, että yhtään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ei saa uusilla hyvinvointialueilla päätyä ulosottoon.
  5. Mitä tapahtuu kuntouttavalle työtoiminnalle? Aluevaltuustot päättävät jatkossa toiminnan rahoituksesta ja laajuudesta. Keskusjärjestön mukaan sitä tulee kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
  6. Hyvinvointimittarit käyttöön – tavoitteena köyhyyden puolittaminen Suomessa. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee asettaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet. Näihin tulee määrittää toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat. Tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida hyvinvointikertomuksissa. Keskusjärjestö on mukana tukemassa kansalaisaloitetta köyhyyden juurisyiden tunnistamiseksi ja köyhyyden puolittamiseksi!

Voit lukea lisää aluevaaleista Työttömien Keskusjärjestön aluevaalisivulta.