Työttömien Keskusjärjestön jäsenkirje 9/2021

Työttömien Keskusjärjestön uusimmassa jäsenkirjeessä pohditaan muuttuvaa koronatilannetta, nostetaan esiin etäkokoustamisen posiitivisia puolia ja kommentoidaan muita ajankohtaisia asioita.

Niin kutsuttu pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Voit lukea Työttömien Keskusjärjestön lausunnon täältä. Keskusjärjestö on havainnut mallissa sekä hyötyjä että haittoja:

”Malli suosii käytännössä niitä työttömiä, joilla on hyvät työllisyysnäkymät, koska heille on myös asiakaspalvelua aiempaa enemmän. Malli syrjäyttää niitä työttömiä, joilla on vastaavasti lähtökohtaisesti vaikeuksia löytää töitä, joita hakea, ja siten täyttää asetettuja velvoitteita.

Myös ruoka-apuun on tulossa muutoksia tulevaisuudessa. Käytännössä, EU:n ruokajaon takana oleva poliittinen ohjelma vaihtuu ja siksi myös toimintaa uudistetaan. Työttömien Keskusjärjestö kertoo, että Suomi valmistelee EU-osarahoitteisen avun jakamista maksukorttien muodossa. Tarkoituksena on, että tällöin avunsaajan yksilölliset tarpeet tulee paremmin huomioitua.

Voit lukea uutiskirjeen kokonaisuudessaan täältä.

Työttömien Keskusjärjestön 30v-juhlatilaisuus järjestettiin 17. marraskuuta Tampereella.