Turun Seudun TST ry

Kaikki Kunnossa -hanke etsii ratkaisuja työttömien liikunnan lisäämiseen

Työttömien Keskusjärjestö

Työttömien Keskusjärjestössä on käynnissä tämän vuoden loppuun saakka Kaikki Kunnossa -hanke, jonka avulla pyritään edistämään monin tavoin työttömien ja heidän perheidensä liikuntamahdollisuuksia. Yhteistyötä viritellään niin kuntien kuin jäsenyhdistystenkin suuntaan. Keskeisen kohderyhmän muodostaa jäsenistö ja ylipäätään työttömät perheineen. Hanke on tarkoitettu kaikille työttömille, eikä siis välttämättä vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. TST:n Anne Tyni on valittu hankkeen ohjausryhmän jäseneksi. TST on hankkeessa mukana yhdessä kahdeksan muun työttömien yhdistyksen kanssa.

Hankkeessa pyritään madaltamaan liikkumisen kynnystä tuomalla esille erilaisia helppoja tapoja liikkua, innostamalla ja kannustamalla. Jo vähäinenkin liike on parempi vaihtoehto kuin paikallaan oleminen. Samalla kartoitetaan kuntien työttömille tarjoamia maksuttomia ja edullisia liikuntapalveluita, joista kootaan tietoja Työttömien Keskusjärjestön verkkosivuille.

Projekti pyrkii kartoittamaan myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: työttömien liikkumisen mahdollistajina voivat toimia kunnan lisäksi esimerkiksi järjestöt kuten omat työttömien yhdistyksemme, liikuntaseurat ja muut paikalliset yhdistykset.

Suunnitelmissa on järjestää keväällä liikuntakampanja ja myöhemmin kävelykampanja osana Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlavuotta. Molemmat kampanjat on suunnattu kaikille työttömille.

Liikuntakampanjan yhteydessä kerätään samalla tärkeää tietoa työttömien ja heidän perheidensä liikunnasta, jotta liikuntamahdollisuuksia voitaisiin jatkossa kehittää ja parantaa. Toivomme aktiivista osallistumista. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.