Työttömien mielenterveyden hoidossa puutteita, terapiatakuuta vaaditaan

Työttömien ihmisten mielenterveysongelmien hoidossa olisi huomattavasti parannettavaa. Tutkimusten mukaan näitä ongelmia ei aina tunnisteta terveydenhuollossa eivätkä työttömät juuri pääse terapiaan.

Mielenterveyden keskusliitto on äskettäisessä kannanotossaan vaatinut, että Suomeen tulee saada kaikkia koskeva terapiatakuu eli yhdenvertainen oikeus psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon perusterveydenhuollossa.

Kuva: Pixabay

Mielenterveyshäiriöt tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat paitsi valtavasti inhimillistä kärsimystä myös miljardien eurojen kustannukset kansantaloudelle. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on arvioinut kokonaiskustannusten olevan Suomessa peräti noin 11 miljardia euroa vuosittain.

Yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Mielenterveyden keskusliitto huomauttaa, että joka päivä keskimäärin yhdeksän ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi.

Erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat myös pitkien sairauspoissaolojen yleisin syy. MIELI Suomen mielenterveys ry on arvioinut näiden maksavan useita satoja miljoonia euroja vuosittain.

Kelan mukaan yli 100 000 ihmistä sai sairauspäivärahaa mielenterveysongelmien, esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöiden, perusteella viime vuonna. Ahdistuneisuus on yleistynyt etenkin nuorilla aikuisilla.

Terapiatakuu helpottaisi ongelmia

Mielenterveyden keskusliitto toteaa tutkimustiedon perusteella, että pitkäaikaistyöttömien mielenterveysongelmia ei aina tunnisteta terveydenhuollossa ja jos tunnistetaan, työkyvyn arviointia ei välttämättä tehdä. Työttömät eivät myöskään juuri pääse terapiaan. Terapian omavastuu voi lisäksi olla pienituloiselle liian kallis, vaikka Kela myöntäisikin kuntoutuspsykoterapian.

Yhdeksi keinoksi ongelman lievittämiseen esitetään siis terapiatakuuta, joka tarkoittaa kaikille yhdenvertaista oikeutta psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon perusterveydenhuollossa kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Orpon hallitus on luvannut, että lasten ja nuorten terapiatakuu tulee voimaan ensi vuoden alussa. Tämä tarkoittaa hallituksen määritelmän mukaan lasten ja nuorten yhdenvertaista pääsyä perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin.

Asian on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Hyvinvointialueille kohdistetaan lisärahoitusta terapiatakuun toteuttamiseen 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Riittävän varhainen hoito tärkeää

Mielenterveyden keskusliitto muistuttaa, että mielenterveyshäiriöt tulisi hoitaa riittävän varhaisessa vaiheessa. Muussa tapauksessa ne pitkittyvät. Työikäisten tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että työkyvyn palautuminen hidastuu tai pahimmillaan estyy.

Masennus- ja ahdistusoireissa vaikuttavin varhainen hoito on lyhyt psykoterapia, toteaa MIELI ry. Työnantajien kokemusten mukaan lyhytpsykoterapian tarjoaminen osana vapaaehtoista työterveyshuoltoa vähentää sairauspoissaoloja ja työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

Tuomas Tirkkonen