Turun Seudun TST ry

Työttömyys ei ole motivaatiokysymys

Työterveyslaitoksen Kykyviisari (www.kykyviisari.fi ) on kyselylomake, jonka avulla voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään ja muutostarpeitaan. Lomakkeeseen on vastannut tähän mennessä yli 27000 pääosin työtöntä henkilöä.

Lomakkeella työtön voi myös arvioida työttömyytensä taustasyitä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Unkila ja tutkija Kalle Lautala tarkastelevat vastauksia uusimmassa Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeessä.

Kolmen kovan kimppa

Tärkein syy työttömyyteen on hakijoiden mielestä työmahdollisuuksien puute. Tämä korostuu pitkäaikaistyöttömillä, jotka ovat epätietoisempia nykyajan työpaikoista ja niiden edellytyksistä.

Myös hakijan terveydentila ja osaamisen tai koulutuksen puute ovat tärkeitä työttömyyden syitä. Nämä muodostavat nk. ’kolmen kovan kimpan’, joihin Unkilan ja Lautalan mukaan tarvitaan varhaista puuttumista, yksilöllistä palveluiden räätälöintiä ja säännöllistä seurantaa.

”Työmotivaation puute ei ole syy vaan seuraus”

Sen sijaan työmotivaation puute on harvoin työttömyyden syynä. Alle vuoden työttömänä olleista vain 11% ilmoittaa työmotivaation puutteen vaikuttavan paljon tai erittäin paljon työttömyyden taustalla.

Pitkäaikaistyöttömillä luku on suurempi. Kymmenen vuoden työttömyyden jälkeen työmotivaatio vähenee selvästi ja luku on jo 26%. Epätietoisuus ja pettymykset, sekä turhautuminen omaan tilanteeseen vähentävät motivaatiota.

Unkila ja Lautala peräänkuuluttavat kokemusasiantuntijoiden kuulemista sen sijaan, että työttömiä tarkasteltaisiin ulkoapäin. Vain työtön itse voi tietää, millaisia palveluita hän tarvitsee työkykynsä, osaamisensa ja motivaationsa päivittämiseen.