Työttömyys kasvoi, tilanne kohentunee vähitellen

Työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa alkuvuonna yli kymmeneksen korkeampi kuin vuosi sitten, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa katsauksessa.

Tilannetta selittää muun muassa rakennusalan lama kerrannaisvaikutuksineen. Käännettä parempaan odotetaan kuitenkin seuraavan vuoden kuluessa jo useilla aloilla.

Kuva: Pixabay

Varsinais-Suomen työttömyys nousi yli kymmeneksellä

Työttömien työnhakijoiden määrä Varsinais-Suomessa oli helmikuussa 10,9 prosenttia suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työttömiä oli maakunnassa noin 23 000. Työttömyys on viime vuodesta kasvanut koko Suomessa.

Tieto ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toukokuun alussa julkistamasta Alueiden kehitysnäkymät, kevät 2024 -katsauksesta. Sen tiedot ja arviot on koottu alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä talouden eri toimialoilta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Varsinais-Suomessa helmikuussa lähes 2600, mikä oli 17,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyyden voimakkaan kasvun arvioidaan selittyvän paljolti rakennusalan laskusuhdanteella. Pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt liki ennallaan, noin 6600 henkilössä.

Työttömyysaste maakunnassa oli helmikuussa 9,8 prosenttia eli hieman vähemmän kuin koko maassa, jossa luku oli 10,8 prosenttia.

Ukrainan sota vaikuttaa, kuluttajat varovaisia

Rakennusala Suomessa on suurissa vaikeuksissa korkotason nousun ja hiljaisena pysyvän asuntokaupan seurauksena. Rakennusalan lama seurausvaikutuksineen näkyy myös työllisyystilanteen heikkenemisenä.

TEM:n katsauksen mukaan talouden taantuma ilmenee siinä, että kuluttajat sekä yritykset ovat päätöksissään varovaisia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa edelleen esimerkiksi matkailu- sekä kuljetusalalla.

Kaikkiaan yritysten kasvunäkymät ovat Varsinais-Suomessa jo parantumassa. Talouden viimevuotinen pohjakosketus on ohi. Elinkeinoelämän odotukset seuraavan puolen vuoden ajalle ovat vielä heikkoja, mutta vuoden kuluttua tilanteen odotetaan olevan nykyistä parempi Loimaan, Turun, Turunmaan sekä Vakka-Suomen seutukunnissa. Salon seudulla tilanteen oletetaan pysyvän nykytasollaan.

Henkilöstömäärän odotetaan kasvavan teollisuudessa, kaupan alalla ja palveluissa. Sen sijaan rakennus- ja kuljetusalalla henkilöstömäärän arvioidaan edelleen vähenevän. Rakennusalan ennustetaan kääntyvän nousuun vasta ensi vuonna.

Tuomas Tirkkonen