Turun Seudun TST ry

Uusia nimiä TST:n hallitukseen

Turun Seudun TST ry:n hallitukseen valittiin syyskokouksessa Jorma Saari, Teija Leppämäki (uusi), Minna Karonen (uusi) ja Susanna Valtanen (uusi) varsinaisiksi jäseniksi.

Varajäseniksi äänestettiin Jarno Sointusalo (uusi), Kari Rindell ja Anne Tyni.

Valinnat tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa 22. marraskuuta.

Kuvassa TST:n hallituksen 2019 jäseniä. Ylhäällä vasemmalta Jarno Sointusalo, Minna Karonen, Susanna Valtanen, Hannu Elers ja Teija Leppämäki. Alarivissä vasemmalta Kari Rindell, pj Taimi Räsänen, Ulla Syväkari ja Jorma Saari. Kuva Kimmo Nurminen.

Syyskokouksessa hyväksyttiin TST:n toiminta- ja taloussuunnitelmat 2019. Yhdistyksen sääntöihin tehtiin kaksi teknisluontoista päivitystä.

Jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 8 eurossa. Kannatusjäsenmaksut ovat 30 euroa (henkilö) ja 50 euroa (yhteisö).

Turun Seudun TST ry:n kattojärjestöinä jatkavat valtakunnallinen Työttömien Keskusjärjestö ry ja Suomen Välityömarkkinat ry.

Sääntömääräiseen TST:n syyskokoukseen osallistui n. 80 jäsentä.

TST:n hallitusta vuonna 2019 johtaa edelleen puheenjohtaja Taimi Räsänen. Hallituksessa varsinaisina jäseninä toimivat Hannu Elers, Minna Karonen, Teija Leppämäki, Jorma Saari, Ulla Syväkari ja Susanna Valtanen. Hallituksen varajäseninä vaikuttavat Petteri Peltomaa, Kari Rindell, Jarno Sointusalo, Jari Suominen, Anne Tyni ja Susanna Ylitalo. Uusi hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2019.