Hallitus

Turun Seudun TST ry:tä johtaa yhdistyksen hallitus.

TST:n hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä puolet on näin ollen vuosittain erovuorossa.

Syyskokouksessa valitaan vaaleilla myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, samaten kaksivuotiskaudeksi.

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.


Turun Seudun TST ry:n hallitus 2024

Puheenjohtaja
Pekka Tuominen (2024–25)

Varsinaiset jäsenet
Anne Tyni (2023–2024), sihteeri
Toni Arvinen (2023–2024)
Jenny Saarinen (2024–25)
Juha Tolvanen (2024–25)
Hannu Pöllänen (2024–25), varapuheenjohtaja
Seppo Blomqvist (2024)

Varajäsenet
Mika Sipilä (2023–2024)
Eija Laakso (2023–2024)
Esko Kuhlman (2023–2024)
Taimi Linna (2024–25)
Mikko Urpo (2024–25)
Heli Simolin (2024–25)

Kuvassa ylärivillä vasemmalta oikealle Mikko Urpo, Pekka Tuominen (pj.), Anne Tyni (siht.), Juha Tolvanen, Mika Sipilä. Alarivillä Seppo Blomqvist, Eija Laakso, Jenny Saarinen.


Turun Seudun TST ry:n hallitus 2023

Puheenjohtaja
Petteri Peltomaa (2022-2023)

Varsinaiset jäsenet
Jorma Saari (2022-2023), varapuheenjohtaja
Marita Skippari (2022-2023)
Sakari Korhonen (2022-2023)
Anne Tyni (2023–2024), sihteeri
Jari Suominen (2023–2024)
Toni Arvinen (2023–2024)

Varajäsenet
Seppo Blomqvist (2022-2023)
Juha Tolvanen (2022-2023)
Hannu Pöllänen (2022-2023)
Mika Sipilä (2023–2024)
Eija Laakso (2023–2024)
Esko Kuhlman (2023–2024)

Kuvassa vasemmalta Anne Tyni (siht.), Jari Suominen, Seppo Blomqvist, Juha Tolvanen, Mika Sipilä, Petteri Peltomaa (pj), Hannu Pöllänen, Toni Arvinen, Eija Laakso, Jorma Saari (vpj). Kuvasta puuttuvat Marita Skippari, Sakari Korhonen, Esko Kuhlman. Kuva: TST Tiedotus


TST:n edustajat muissa järjestöissä

Anne Tyni on myös Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsen (2022-24) edustaen koko Varsinais-Suomea. Lisäksi Tyni on Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin hallituksen jäsen (2022-23).


Turun Seudun TST ry:n hallitus 2022

Puheenjohtaja
Petteri Peltomaa (2022-2023)

Varsinaiset jäsenet
Jorma Saari (2022-2023), varapuheenjohtaja
Marita Skippari (2022-2023), sihteeri 1.2. saakka
Sakari Korhonen (2022-2023)
Tuula Lempinen (2021–2022)
Jari Suominen (2021–2022)

Varajäsenet
Seppo Blomqvist (2022-2023)
Juha Tolvanen (2022-2023)
Hannu Pöllänen (2022-2023)
Toni Arvinen (2021–2022)
Taimi Linna (ent. Räsänen) (2021–2022)
Anne Tyni (2021–2022), sihteeri 1.2. alkaen

Kuvassa vasemmalta Seppo Blomqvist, Petteri Peltomaa (pj), Toni Arvinen, Sakari Korhonen, Jari Suominen, Hannu Pöllänen, Juha Tolvanen, Tuula Lempinen, Jorma Saari (vpj) ja Anne Tyni. Kuvasta puuttuvat Marita Skippari, Timo Saloranta ja Taimi Linna (ent. Räsänen). Kuva: Liisa Hinkkanen.


Turun Seudun TST ry:n hallitus 2021

COVID-19 -pandemian vuoksi vuoden 2020 syyskokous järjestettiin toukokuussa 2021, poikkeusmenettelyin etäkokouksena. Elokuussa 2021 järjestetyssä ylimääräisessä jäsenkokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja loppuvuodeksi ja täydennettiin hallitusta.

Puheenjohtaja
Jarno Sointusalo (2021)

Varsinaiset jäsenet
Tuula Lempinen (2021–2022)
Timo Saloranta (2021–2022)
Jari Suominen (2021–2022), varapuheenjohtaja
Petteri Peltomaa (2021)
Jorma Saari (2021)
Marita Skippari (2021), sihteeri

Varajäsenet
Seppo Blomqvist (2020–2021)
Juha Tolvanen (2020–2021)
Toni Arvinen (2021–2022)
Taimi Linna (ent. Räsänen) (2021–2022)
Risto Räty (2021)
Anne Tyni (2021–2022)