Jäseneksi liittyminen

Tervetuloa Turun Seudun TST ry:n jäseneksi!

Varsinaiset jäsenet

Sääntöjemme mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen ja yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö.

Työttömiksi luetaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, opiskelijat sekä eläkeläiset.

Kun henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi, hän on koejäsenenä kuusi kuukautta liittymispäivästä lukien, minkä jälkeen tehdään päätös hänen hyväksymisestään varsinaiseksi jäseneksi. Liityttyään hänellä on kaikki muut jäsenyyteen kuuluvat oikeudet paitsi äänioikeus, jonka hän saa koejäsenyyden päätyttyä.

Yhdistyksen 65 vuotta täyttänyt jäsen voidaan hyväksyä suostumuksensa mukaan yhdistyksen veteraanijäseneksi, jolla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä 10 €/vuosi. Kulloisenkin vuoden jäsenkortti on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.

Vuoden 2024 jäsenmaksuista päätettiin Turun Seudun TST ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 30. marraskuuta 2023.

Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta muut edut ovat käytettävissä.

Kannatusjäsenmaksut ovat 30 euroa (henkilö) ja 100 euroa (yhdistys, yhteisö) vuodessa.

Jäseneksi liittyminen

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuksen Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksen Info-pisteessä sen aukioloaikoina. Voit myös tulostaa TST:n jäsenhakemuksen ja täyttää sen valmiiksi etukäteen. Suosimme korttimaksua.

Toimintakeskus sijaitsee Iso-Heikkilässä osoitteessa Kanslerintie 19, 20200 Turku.

Jäseneduista lyhyesti

Edullista kotiruokaa toimintakeskuksen lounasravintola KasarmiTallissa.
Tietokoneen korjausta ja huoltoa sekä neuvontaa sen käytössä.
Kauppojen ylijäämäruokaa saatavuuden mukaan.
Monipuolista liikuntatarjontaa.
Harrastuksia, kerhoja, tapahtumia.
Matkoja, lippuja, tutustumiskäyntejä.
Ajantasaista tietoa työttömän oikeuksista, edunvalvontaa.
Lue lisää