Turun Seudun TST ry

Hallitus

Turun Seudun  TST ry:tä ja sen organisaatiota johtaa hallitus.

TST:n hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Heistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Syyskokouksessa valitaan vaaleilla myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, kaksivuotiskaudeksi. Yhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa 2019 puheenjohtajaksi valittiin Taimi Räsänen vuosiksi 2020-2021.

Henkilökunnan sekä projektien ja hankkeiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Turun Seudun TST ry:n hallitus 2020

Vuoden 2020 hallitus jatkaa työskentelyä myös vuoden 2021 puolella, kunnes koronan takia siirtynyt syyskokous saadaan pidettyä ja henkilövalinnat tehtyä. (Todennäköisesti kevät-kesällä 2021, koronatilanteen sen salliessa).

Puheenjohtaja
Taimi Räsänen (2020–2021)

Varsinaiset jäsenet
Jarno Sointusalo (2020-2021), varapuheenjohtaja 1.7.2020 alkaen
Jorma Saari (2019–2020), hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 29.6.2020 saakka
Hannu Elers (2020–2021), hallituksen jäsen 30.3.2021 saakka
Anne Tyni (2020–2021), hallituksen jäsen 9.3.2021 saakka
Susanna Ylitalo (2020)
Jari Suominen (2020)

Varajäsenet
Kari Rindell (2019–2020)
Seppo Blomqvist (2020–2021)
Susanna Valtanen (2020–2021), hallituksen varajäsen ja sihteeri 20.10.2020 saakka
Tuula Lempinen (2020)
Juha Tolvanen (2020–2021)
Ulla Syväkari (2020)

Kuvassa vasemmalta Jarno Sointusalo, Susanna Ylitalo, Jari SuominenSusanna Valtanen, Ulla Syväkari, Taimi Räsänen (pj), Jorma Saari, Hannu Elers, Anne Tyni, Kari Rindell ja Seppo Blomqvist. Kuvasta puuttuvat Tuula Lempinen ja Juha Tolvanen.

Turun Seudun TST ry:n hallitus 2019

Puheenjohtaja
Taimi Räsänen (2018–2019)

Varsinaiset jäsenet
Hannu Elers (2018–2019)
Minna Karonen (2.9.2019 saakka)
Teija Leppämäki (6.10.2019 saakka)
Jorma Saari (2019–2020), varapuheenjohtaja
Ulla Syväkari (2018–2019)
Susanna Valtanen (2019), sihteeri

Varajäsenet
Petteri Peltomaa (2018–2019)
Kari Rindell (2019–2020)
Jarno Sointusalo (2019–2020)
Jari Suominen (2018–2019)
Anne Tyni (2019–2020)
Susanna Ylitalo (2018–2019)

Turun Seudun TST ry:n hallitus 2018

Puheenjohtaja
Taimi Räsänen

Varsinaiset jäsenet
Jorma Saari (varapuheenjohtaja)
Sinikka Lehtonen
Harri Laaksonen
Ulla Syväkari
Hannu Elers
Seppo Blomqvist

Varajäsenet
Kari Rindell
Anne Tyni (sihteeri)
Juha Tolvanen
Petteri Peltomaa
Susanna Ylitalo
Jari Suominen

TST ry 2018 hallitusVuoden 2018 hallituksen ensimmäinen kokous 16. tammikuuta 2018. Kuvassa vasemmalta Juha Tolvanen, Jorma Saari (vpj), Ulla Syväkari, Kari Rindell, Petteri Peltomaa, Seppo Blomqvist, Sinikka Lehtonen, Taimi Räsänen (pj), Harri Laaksonen, Hannu Elers, Susanna Ylitalo ja Jari Suominen. Kuvasta puuttuu Anne Tyni (siht.).

Kuva: Riku Ahlsten