Toiminnan arvot

Turun Seudun TST ry on poliittisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija.

Toimimme työttömyydestä ja pienituloisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on oikea ja kestävä hyvinvointi jokaiselle.

Pyrimme lisäämään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä vähentämään eriarvoisuutta, ihmisten elämäntilanteet ja taustat huomioiden.

Haluamme vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä mahdollistamme erilaisten ihmisten kohtaamisia ja keskinäistä ymmärrystä.


Turun Seudun TST ry:n toiminnan arvot ja pelisäännöt:

 • Rehellinen
 • Luotettava
 • Oikeudenmukainen
 • Suvaitsevainen
 • Ystävällinen
 • Yhteistyökykyinen
 • Kehityskykyinen
 • Arvoja ja rajoja kunnioittava
 • Turvallinen
 • Yhteiskuntavastuullinen
 • Päihteetön