Toiminnan arvot

Turun Seudun TST ry toimii työttömyydestä ja pienituloisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on oikea ja kestävä hyvinvointi jokaiselle.

Pyrimme lisäämään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä vähentämään eriarvoisuutta, ihmisten elämäntilanteet ja taustat huomioiden. Haluamme vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä mahdollistamme erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä.

 

Turun Seudun TST ry:n toiminnan arvot ja pelisäännöt:

 • Rehellinen
 • Luotettava
 • Oikeudenmukainen
 • Suvaitsevainen
 • Ystävällinen
 • Yhteistyökykyinen
 • Kehityskykyinen
 • Arvojen ja rajojen kunnioittaminen
 • Turvallinen
 • Yhteiskuntavastuullinen
 • Päihdehaitoista vapaa