Turun Seudun TST ry

Ympäristöohjelma

Turun Seudun TST ry on yhteiskuntavastuullinen yhdistys. Osa tätä yhteiskuntavastuuta on ympäristöasioiden huomioiminen toiminnassa.

TST:n ympäristöohjelma arvioi yhdistyksen toiminnan ympäristövaikutuksia. Siihen liittyvässä toimintasuunnitelmassa listataan toimenpiteitä, joilla lisätään yhdistyksen ekotehokkuutta ympäristöjäljen pienentämiseksi.

Ympäristöohjelmaa päivitetään säännöllisesti ja sen toteutumista valvotaan.

Koulutus

Yhdistyksen toiminnassa on osa-alueita, joissa on ympäristön kannalta aina parantamisen varaa. Työntekijöiden ja jäsenten kouluttaminen ja perehdyttäminen ympäristöasioihin on tärkeässä roolissa.

Koulutuksella ja perehdyttämisellä kannustetaan ihmisiä kiinnittämään huomiota omaan jokapäiväiseen toimintaympäristöönsä ja omiin käytänteisiinsä ekologisesta näkökulmasta.

Kierrätys

TST:n ympäristötyö ei lähde tyhjän päältä. Yhdistys käyttää paljon kierrätettyjä toimistohuonekaluja ja atk-laitteita. Toimistojätteet kierrätetään asianmukaisesti ja monet kulutustarvikkeet ovat ympäristömerkittyjä.

Kiertotalous

Yhdistyksellä on kiertotaloutta tukevia toimintoja kuten puupaja ja kässäpaja. Puupajalla korjataan ja entisöidään huonekaluja. Kässäpaja puolestaan kierrättää tekstiiliä ja innovoi siitä uutta.

Atk-korjaamossa korjataan ja huolletaan yhdistyksen ja sen jäsenten atk-laitteita.

Ylijäämäruoka

Yhdistyksen lounasruokalan, KasarmiTallin, toiminta on nykyisellään varsin ympäristöystävällistä. Ruokahävikkiin kiinnitetään huomiota, ja ylijäämäruokaa jaetaan mahdollisuuksien mukaan.

Turha paperi

TST:llä on nykyisessä ympäristöohjelmassa painopisteinä muutama osa-alue, joilla ekotehokkuutta lisätään.

Toimintakeskuksen työpisteissä tehostetaan ja vähennetään paperin käyttöä. Uusia käytäntöjä otetaan käyttöön, esim. siirrytään sähköiseen arkistointiin mahdollisuuksien mukaan. Toimintamalleja muutetaan tulosteiden ja kopioiden määrän todelliseksi vähentämiseksi.

Energiansäästö

Toinen iso painopistealue on energiansäästö. Erityisesti tilojen tarkoituksenmukaiseen, mutta turvalliseen valaistukseen kiinnitetään huomiota.

Niissä tiloissa, joissa valot ovat päällä pitkiä aikoja, vaihdetaan nykyisten loisteputkien tilalle LED-putket.

Yhdessä eteenpäin

Pienillä ja välillä suuremmilla askelilla yhdessä kohti ympäristöystävällisempää toimintaympäristöä! Tule mukaan!