Turun Seudun TST ry

Toiminnan arvot

Toiminnan arvot ja pelisäännöt

Jäsenistön hyväksymät vuosikokouksessa 26.3. 2015

 • Rehellinen

Aito rehellisyys on onnellisuuden ja kaiken hyvän perusta.

 • Luotettava

Sama pätee sanaan luotettavuus. Epärehellisyydellä ja epäluotettavuudella on lyhyet jäljet. Vaikeuksia on yleensä odotettavissa kaikilla elämänaloilla.

 • Oikeudenmukainen

Oikeudenmukaisuus on sanana iso ja merkityksekäs. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella oikeamielisesti. Epäreilu kohtelu synnyttää aina eripuraa.

 • Suvaitsevainen

Suvaitsevaisuus on TST ry:ssä tärkeää. Jäsenistö on heterogeeninen joukko; jäsenissä on mukana maahanmuuttajia. Joillekin meistä erilaisuuden kohtaaminen on uusi asia. TST ry:ssä on hyvä opetella suvaitsevuutta ja avarakatseisuutta, sillä olemme kaikki ihmisiä, joilla on paljon annettavaa lähimmäisille ja koko yhteiskunnalle.

 • Ystävällinen

Ystävällisyys on aina kuulunut TST ry:lle. Ystävällisyys liitetään usein myös asiakaspalvelutilanteisiin ja ihmisten väliseen positiiviseen kanssa-käymiseen. Ystävällisyys on ryhmähengen sydän.

 • Turvallinen

Turvallisuutta yhdistyksessä pyritään takaamaan ennalta ehkäisemällä vaarat ja kouluttamalla ihmisiä työturvallisuuteen. TST ry:ssä myös valvotaan toimitiloissa tapahtuvaa toimintaa.

 • Yhteistyökykyinen

Yhteistyökykyisyys korostuu yhdistystoiminnassa, sillä yhdistyksissä asioita tehdään usein kimpassa. Yhdistystoiminta perustuu pitkälti joukkue-urheilulajien lainalaisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän kuin yksin.

 • Positiivisesti kehityskykyinen

Positiivisesti kehityskykyinen yksilö ja yhteisö motivoituvat kehityksestä. Se taas heijastuu ympäristöön ja muuttuu positiivisiksi kerrannaisvaikutuksiksi.

 • Yhteiskuntavastuullinen

Yhteiskuntavastuullisuus on laaja summa, joka koostuu yksilön pienistä teoista. TST ry:ssä toimintamme yhteiskuntavastuullisuutta arvioidaan soveltuvin osin ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardilla.

 • Kunnioita toisen arvoja ja rajoja

Lähimmäisen arvojen ja rajojen kunnioittaminen korostuu TST ry:ssä. Eritaustaisia ihmisiä on paljon ja ikäkirjo on laaja. Monilla maahanmuuttajilla on kokemuksia syrjinnästä jo omassa kotimaassaan; sotakokemukset voivat tuottaa tuskaa. TST ry on yhteisöllinen ja lämminhenkinen yhdistys, ja yksilön lähempi koskemattomuus on pyhä asia.

 • TST ry on päihteetön yhdistys

Haasteina voivat olla päihdeongelmat. Yhdessä on sovittu myös, että TST ry on päihteetön yhdistys. Yhdistyksen toimintaympäristö kannustaa jäseniään terveisiin elämäntapoihin. Päihteiden käytön sijaan innostetaan yhteisöllisellä ilmapiirillä ja harrastuksilla sekä työn eri muodoilla.