Turun Seudun TST ry

Museokeskus tallensi TST-Texvexin tekstiilikierrätystä

Turun museokeskus on tallentanut tämän päivän TST-Texvexin toiminnot tulevaisuuden sukupolville. Museokeskus dokumentoi valokuvaamalla TST-Texvexin myymälätilaa, tekstiilikierrätystä ja poistotekstiilin käsittelyn työvaiheita sekä työpisteitä. Lisäksi jälkipolville tallennettiin yksittäisiä tuotteita ja tuoteryhmiä sekä lajiteltavien poistotekstiilien laatikoita ja säkkejä.

Dokumentointi tehtiin havainnoimalla ja valokuvaamalla toukokuussa 2019. TST-Texvexin dokumentoiminen liittyy Turun museokeskuksen laajempaan projektiin. Siinä tallennetaan tämän hetken arkipäivän kulutuskäyttäytymistä ja arkeen liittyvää kestävää kehitystä tulevaisuudelle.

Turun museokeskus on kartoittanut Turussa tehtyä ja edelleen tehtävää tekstiilikierrätystä 2000-luvun alusta lähtien.

Kuvassa valokuvaaja Raakkel Närhi Turun museokeskuksesta.

 

Jotta emme unohtaisi

Tutkija Viivi Vuorinen ja valokuvaaja Raakkel Närhi Turun museokeskuksesta kävivät dokumentoimassa TST-Texvexin toimintaa tiistaina 21.5.2019. TST-Texvexin dokumentoiminen liittyy laajempaan projektiin, jossa tallennetaan arkipäivän kulutuskäyttäytymistä sekä arkeen liittyvää kestävää kehitystä.

 

Miksi TST-Texvex?

Vuorinen kävi helmikuussa alustavasti tutustumassa TST:n toimintakeskukseen ja kartoittamassa mahdollisuuksia dokumentointiin. TST-Texvexin dokumentointi liittyy Museokeskuksen nykydokumentointitoimintaan, jossa tutkitaan ja tallennetaan tämän päivän ilmiöitä tulevia sukupolvia varten.

TST-Texvexin sijainti Turussa on tärkeä; Turun museokeskus on dokumentoinut turkulaista tekstiiliteollisuutta jo vuosien ajan, joten tekstiilikierrätys sopii hyvin tämän teeman jatkeeksi. Museokeskuksen TST-Texvex-dokumentointi liittyy myös laajempaan, Suomen museoiden yhteistyöverkoston TAKO:n arjen ilmiöitä tutkivan työryhmän hankkeeseen. Sen teemana on kestävä kehitys. TST-Texvex koetaan tärkeäksi museokeskuksen tutkimusteemaa ajatellen: tämän päivän kierrätyskäytännöt eivät saa unohtua tulevien vuosien innovaatioiden tieltä.

 

Tekstiilikierrätyksen dokumentointi TST-Texvexissä

Närhi ja Vuorinen dokumentoivat TST-Texvexiä kokonaisuutena havainnoimalla ja valokuvaamalla tiloja eri näkökulmista. Työpisteet, myynnissä olevat yksittäiset tuotteet ja tuoteryhmät, lajiteltavien tekstiilien laatikot ja säkit olivat ensisijaisesti dokumentoinnin kohteena. Närhi ja Vuorinen keskustelivat työntekijöiden kanssa tekeillä olevista projekteista, ja TST-Texvexin vastaavalta ohjaajalta Päivi Lintulalta saatiin tietoa myymälän toiminnasta. Poistotekstiilin käsittelyn eri vaiheet kiinnostivat erityisesti.

 

Yhteistyö on voimaa!

Mitä TST-Texvexistä tehtävälle tutkimukselle sitten tapahtuu? Vuorisen mukaan teksti sekä kuvat päätyvät Turun museokeskuksen arkistoon. Vuorinen myös aikoo kirjoittaa blogitekstin siitä, minkälaista toimintaa TST-Texvex pitää sisällään. Valmis blogiteksti sekä museokeskuksen arkistoihin tallennettava dokumentointikertomus valmistunevat syksyyn mennessä.

TAKO-verkoston ja Turun museokeskuksen yhteistyö TST-Texvexin kanssa on huima edistysaskel yhdistettäessä uutta ja vanhaa jälkipolvien tarkasteltavaksi. Kierrätys on päivän sana – TST-Texvex panostaa yhä enemmän tekstiilimateriaalien jälleenkäyttöön niin, että tekstiilien hävikki olisi mahdollisimman pieni. Turun museokeskuksen, ja laajemmin TAKO-verkoston dokumentti TST-Texvexin toiminnasta tulee säilymään jälkipolville. Näin tieto nykypäivän tekstiilikierrätyksestä ei pääse unohtumaan.

 

Teksti: Anna Eronen

 

Varsinais-Suomen kulttuuriperintöblogi