Turun Seudun TST ry

TST mukana eurooppalaisessa köyhyysrintamassa

Turun Seudun TST ry on mukana eurooppalaisessa köyhyydenvastaisessa rintamassa, EAPN:ssä.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto, EAPN-Fin, on puolestaan Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen avoin verkosto.

EAPN-Fin on saanut uuden hallituksen ja toimintastrategian. Mukana hallituksessa  on edelleen myös Turun Seudun TST ry:n hallituksen jäsen Anne Tyni. Uutena jäsenenä EAPN-Fin:n hallitukseen valittiin mm. Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja varapuheenjohtajana jatkaa Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

EAPN-Fin-verkoston strategian voimassaolo päättyy kuluvan vuoden loppuun. Yleiskokous hyväksyikin uuden strategian kolmeksi vuodeksi. Siinä keskeisiä teemoja ovat sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, sairastamisen hinnan alentaminen sekä koronanpandemian jälkihoidossa keskittyminen huono-osaisten ryhmien tarpeisiin. Verkosto myös seuraa perustulon käyttöönottoa ja kokeiluja eri maissa.

Lue lisää Suomen köyhyyden vastaisesta verkostosta.

Kuva: EAPN-Fin