Turun Seudun TST ry

Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyvät työllistyvät

Suomen hallitus on tehnyt periaatepäätöksen työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta.


Työttömien Keskusjärjestön mielestä on tärkeää, että siirtymäaika eläkeputken poistamiseen on riittävän pitkä ja tarvittavat tukitoimet valmistellaan ja resursoidaan riittäviksi.

Keskusjärjestön mukaan tukitoimetkaan eivät riitä poistamaan vallitsevaa ikärasismia, jota on todettu olevan työmarkkinoilla. Tarvitaan myös työnantajien asennemuutosta, jotta näillä tukitoimilla on vaikutusta.

Lue koko kannanotto.