Turun Seudun TST ry

Kolmannen sektorin toimivuus turvattava työllisyyden kuntakokeiluissa

Työttömien KeskusjärjestöTyöllisyyden kuntakokeilujen on määrä alkaa vuoden 2021 alussa. Kolmannen sektorin edustajat ovat huolissaan, miten rahoitus ensi vuonna järjestyy. Kuntakokeilulakia ei ole vielä eduskunnassa vahvistettu.

Työttömien Keskusjärjestön mukaan parasta olisi, että kuntakokeilua siirrettäisiin niin että nykyiset avustuskäytännöt eivät muutu. Valmiin lain pohjalta kunnat voisivat hallitusti käydä järkevää vuoropuhelua yhdistys- ja muiden toimijoiden kanssa, miten avustukset järjestettäisiin osana kuntakokeiluja.

Mikäli näin ei voi tehdä, Keskusjärjestö vetoaa, että työllisyyden kuntakokeilun aikana turvattaisiin kolmannen sektorin toimintaedellytykset kaikissa kokeilukunnissa.

Lue Työttömien Keskusjärjestön kannanotto 19. marraskuuta