Turun Seudun TST ry

Kuntien järjestettävä työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita

Työttömien Keskusjärjestö

Työllisyyden kuntakokeilussa kunnat tulevat vastaamaan työllisyyden hoidosta uusin keinoin maaliskuun alusta.

Työttömien Keskusjärjestö on huolissaan siirtymävaiheesta, miten työllisyyden kuntakokeiluun siirtyvät 230 000 työvoimapalvelujen asiakasta saavat tiedon ja löytävät paikkansa uudessa järjestelmässä.

Työttömien Keskusjärjestö kysyy, ovatko kunnat valmiita tuomaan lisäresursseja kuntakokeiluihin mukaan? Kokeilun aikana on kiinnitettävä suurta huomiota siihen, työttömien työnhakijoiden perusoikeudet säilyvät.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta on herännyt uhka, tulevatko kunnat käyttämään kuntouttavaa työtoimintaa keinona parantaa kuntataloutta. Kuntouttava työtoiminta mielletään kunnissa usein työllistämistoimeksi, vaikka se on osa sosiaalipalvelua.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.