Turun Seudun TST ry

Ryhdy ketteräksi oppijaksi!

Ilmainen opiskelu Ketterä oppija -valmennuksessa tarjoaa yleisiä työelämä- ja digitaitoja työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Ketterä oppija osaa sopeutua nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Ilmoittautumisen jälkeen voit valita 4–6 kurssia seuraavista aiheista: Ajan­hal­lin­ta, ajat­te­lun­tai­dot, etä­työ­tai­dot, hy­vin­voin­ti­tai­dot, it­sen­sä joh­ta­mi­nen, luo­vuus, on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot, op­pi­maan op­pi­mi­nen, pal­ve­lu­muo­toi­lu, pro­jek­ti­työs­ken­te­ly, re­si­liens­si, tii­mi­työ­tai­dot, tun­ne­tai­dot, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, digitaidot (kolme tasoa).

Oppiminen tapahtuu pääosin verkossa ja omaan tahtiin 1–3 kuukauden aikana. Onnistuneista opinnoista saat di­gi­taa­li­sen todistuksen, josta luvataan hyötyä työnhaussa.

Jos haluat kehittää itseäsi, ilmoittaudu ketterästi. Tätä kirjoittaessa 11. maaliskuuta 2021 jo 309 oli ilmoittautunut eli noin kolmannes 900 paikasta oli mennyt.

Työ­tön työn­ha­ki­ja. Olet­han yh­tey­des­sä TE-pal­ve­luihin sel­vit­tääk­se­si opin­to­jen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myys­e­tuu­tee­si.

Kuva: Pixabay