Turun Seudun TST ry

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuun alussa. Mukana on 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta, ja tavoitteena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Kokeilun myötä noin 235000 työttömän työnhakupalvelut siirtyivät kunnille. Kokeilu kestää kaksi ja puoli vuotta ja päättyy kesäkuussa 2023.

Turku on mukana kuntakokeilussa myös. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä lähialueiden kanssa ja mukana ovat Uusikaupunki, Laitila, Paimio ja Sauvo. Yhteistyöllä pyritään tehostamaan työllistymistä yhdistämällä TE-toimistojen ja kuntien palvelut ja osaaminen. Kotikunta määrittää mahdollisuuden osallistua kokeiluun.

Kokeilu ei koske kaikkia TE-toimistojen asiakkaita kokeilukunnissa. Mukaan kuuluvat asiakkaat, jotka ovat peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella, alle 30-vuotiaita, jonkin muun maan kansalaisia tai joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Tieto kokeiluun kuulumisesta lähetetään asiakkaille henkilökohtaisesti maaliskuun aikana.

Kokeilu ei vaikuta työnhakijan saamiin palveluihin ja työttömyysetuuksia haetaan Kelan kautta kuten ennenkin. Hakijalla on edelleen mm. mahdollisuus palkkatukeen, työnhakuvalmennukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Myös TE-palveluiden Oma asiointi -palvelu on käytössä. Kokeiluun osallistujat ovat puolestaan velvoitettuja osallistumaan tapaamisiin ja hakemaan työpaikkoja entiseen tapaan.

Koska kyseessä on kokeilu, kunnat pyrkivät samalla kehittämään uusia ratkaisuja työllisyyden hoitamiseen ja sovittamaan olemassa olevia palveluja yhteen. Kuinka se käytännössä onnistuu, jää nähtäväksi.

Työnhakijoiden kannalta olennaisinta on, että he ovat osa pienempää ryhmää, jolla on käytössään laajemmat resurssit työn ja koulutuspaikkojen hakemiseksi. Tämä toivottavasti näkyy henkilökohtaisempana otteena ja kiinteämpänä yhteydenpitona palveluiden tarjoajan ja työnhakijan välillä.

Kokeilu on kuitenkin vasta alkanut ja sen toimivuutta on vielä vaikea arvioida. Edellinen kuntakokeilu ei jäänyt pysyväksi, mutta ehkä kuntien yhteistyöllä saadaan parempia tuloksia aikaan.