Projektihistoria

TST ry:n projektihistoria vuodesta 1992 alkaen

Projektin nimi, (rahoittaja suluissa), vuosi/vuodet

Päättyneet hankkeet ja projektit:

Palvelumanageri-palvelu (Varsinais-Suomen TE-toimisto) 2019–2021

Viuhkaan.fi, TST:n Viuhka-projekti (STEA) 2017–2020

TST-Texvex, (Turun kaupunki) 2016–2019

Digiolkkarista työelämään -hanke, (Euroopan sosiaalirahasto 6Aika ja Hämeen ELY-keskus) 2017–2018

Työllä tehden -työllistämishanke (Varsinais-Suomen TE-toimisto + Turun kaupunki) 2017–2018

  • Työllisyyspoliittinen hanke

Tuohi-hanke, Länsi-Suomen osahankeen koordinointi (TVY ry)

Liiku-hanke (TVY ry)

Monitaide (ELY + Turku), – 2013

Kotipesä (RAY), 2011–2014

Tietotupa (Lääninhallitus)

Välityö 6 (Varsinais-Suomen ELY + Turun kaupunki), 2014–2016

  • Välityöt 1–6 (2009–2016) ovat kaikki olleet työllisyyspoliittisia hankkeita
  • Välityö-projektit ovat tarjonneet harjoittelu- ja työllistymispaikkoja (toimisto-, palvelu-, kuljetus- ja huoltoalan tehtäviin)
  • Välityö-projektien nimi symboloi sitä, että kyseessä on välivaihe, josta on tarkoitus jatkaa eteenpäin työelämään tai koulutukseen

Välityö 5 (ELY + Turku), 2013

Välityö 4 (ELY + Turku), 2012

Välityö 3 (ELY + Turku), 2011

Välityö 2 (ELY + Turku), 2010

Välityö 1 (ELY + Turku), 2009

Akkuna (RAY)

Köpö-Odysseia (RAY)

Monitaito 1–5 (ELY + Turku)

Ketsy (ESR)

Sos. yritysten mahd. KKY:ssä (TE)

Hankeaktivointi 1–7 (TE)

Ekowerstas (TE + Turku)

Pönttöpartio (TE + Turku)

Ekopaja (TE + Turku)

Pätkätyöviesti (Työministeriö)

Vene 1–2 (TE + Turku)

Luotsi 1–3 (TE + Turku)

Tutkain (TE + Turku)

Odysseia (RAY)

Taitotila 1–2 (TE + Turku)

Taitotilan suunnitteluprojekti (V-S maakuntarahasto)

Kierrätysneuvonta (ESR)

Ekotori 1–2 (TE + Turku)

Leonardo (ESR)

Hukkapuu 1–2 (TE + Turku)

Lyhennykset:

ELY = Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

ESR = Euroopan Sosiaalirahasto

RAY = Raha-automaattiyhdistys

STEA= Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

TE = Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskus

TVY ry =  Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö